Meningsløse nye fylkesnavn

Publisert 21.2.2020
Foto: Sfm.no/Wikipedia (Innfelt)

Det er egentlig merkelig at selv mennesker som har klekket ut noe komplett idiotisk, synes å føle seg stolt over hva de har gjort – de smiler dumt av kritikken over sin egen smakløshet. Jeg sikter til de nye fylkesnavnene – som forhåpentligvis blir reversert ved neste korsvei! Noe kan tyde på det.

Først har vi navnet Viken som jo i utgangspunktet er et fellesnavn – en vik sier jo ikke noe som helst. Når noen i Bergen snakker om viken, så mener de som regel Solheimsviken, og når de sier dalen så mener de Fyllingsdalen. Disse benevnelsene skjønner vi jo her lokalt. Men når noen i dag – etter 1. januar 2020 – forteller i nyhetene at det-og-det har skjedd i viken, da er det god grunn til å spørre hvilken vik? Det er et fullstendig intetsigende navn – helt tåkebelagt.

Så har vi fått innlandet. Også egentlig et fellesnavn som ikke sier noe som helst om stedet – innlandet er jo ikke noe spesifikt innen et absolutt begrenset geografisk område. Hvis noen bor i innlandet – nå med stor I, så må jo vi andre kunne si at vi bor i utlandet! Bergen har jo nå havnet i vestland som også egentlig er et felles navn i ubestemt form, og Oslo har havnet i viken på østlandet. Det er den lille byen innerst i osen i Gulbrandsdals-viken, du vet, og som fortsatt tviholder på å være eget mikro-fylke! Det er jo bare en lo i osen. Derav Oslo. Da burde de heller gå tilbake til Kristiania. Det er jo et virkelig navn! Bergen var også byfylke frem til 1972, men gikk så helt inn i Hordaland – et navn som jeg nekter å kvitte meg med! Så får vi heller diskutere på kammerset om Bergen er i Norge eller ikke. Her er jo meningene delte. Men fri og bevare meg fra å skifte navn fra Bergen til Bjørgvin! Da ville det blitt krig!!

Når det gjelder vestland – som jeg ikke finner å kunne skrive som egennavn – så tror jeg at jeg heller ville føle det bedre med Bjørgvin fylke – eller kanskje Fjordland. Men sistnevnte ville kanskje bli forvekslet med en ypperlig hurtigmiddag-produsent som kanskje ville se reklameverdien i det og forlange årlig navne-leie? Det mest udemokratiske som skjedde i forbindelse med fylkes-sammenslutningene var utvilsomt tvangs-sammenslåingen av Troms Og Finnmark, som neppe kommer til å bestå med nærmere 90% motstand blant befolkningen. Siste ordet er nok ikke sagt her. Heller ikke m.h.t. viken østpå. Og hvem vet om Hordaland-navnet bare tar seg en liten hvil…!? Men tilbake til Troms og Finnmark; Her måtte det likevel være rom for å finne på fantasifulle nye navn – hvis de fortsatt skulle bli «gift» en tid enda. Hva med Tromsmark eller Finntroms?

Jeg tror vi kan slå fast at hele omkalfrateringen av Norges fylker og kommuner er blitt et meningsløst og stort sett uønsket konglomerat som det vil ta generasjoner å bli skikkelig kjent med.   Men håpet ligger jo uansett i en ny og fornuftig regjering som reverserer både dette og mye annet som har vært klusset med de senere årene av hodeløse politikere!

Men et lite PS m.h.t. meningsløse navn: Jeg boikotter navnet Vy. For meg vil det alltid hete NSB eller bare Jernbanen! Å se det fullstendig idiotiske navnet Vy krotet på vogner/lokomotiver minner mest om tagging – regelrett hærverk! Latterlig. Og det er jo egentlig navnet også. La oss håpe (?) at noen klarer å få Jernbanen tilbake på rett spor – d.v.s. NSB!

Wilfred Høsteland