Mens folk i Norge fryser!

Publisert 10.2.2023
Illustrasjonsfoto: Jan Hansen, sfm.no.

Virksomheter og arbeidsplasser er truet på grunn av høye strømpriser, og folk og virksomheter som får betalingsproblemer på grunn av høye EU-priser – så skjer dette: «Staten betaler 100 milliarder kroner i CO2-støtte – på Norges rene utslippsfrie kraft».

Om lag 92% av Norges kraftproduksjon produseres på ren kraft. Det vil si at Norge skulle ikke betalt så mye som ei krone CO2-avgift på strømmen vårs – som eies av det norske folket gjennom kommuner, fylker og stat. Og som før 1991 – da energilovene ble endret (av Jan P. Syse/ Høyre) – ble solgt til folk og virksomheter til selvkost pris.

Men takket være EØS-avtalen, hvor EU bestemmer – er kolonistaten Norge tvunget til å betale for EUs bruk av fossile energiutslipp – selv om vår kraft er utslippsfri. Det kommer frem av EØS-lovens art 1 – at det skal være «like konkurransevilkår» i EU/ EØS-området. Derfor må Norge subsidiere EUs klimakvoter på denne måten med CO2-avgift – med skattebetalernes penger.

Vår rene energi skulle gi norske arbeidsplasser konkurransefortrinn når vi skal selge varer. Men på grunn av EØS-avtalen, subsidierer norske skattebetalere virksomheter med opp mot 417 000 kroner pr arbeidsplass (Alcoa – som produserer aluminium) – for å opprettholde konkurransekraften som vi hadde før.

Skattebetalernes penger renner inn i pengekassene til noen få personer i EU- og EØS-systemet. Takk sjefen for utarbeidelsen av EØS-avtalen – som var Høyremannen Eivinn Berg – som kom fra Rederiforbundet, og som åpenbart jobbet for interessene til rederinæringen, arbeidsgiverforeningene og markedskreftene i den hensikt å skape kapitalen billig arbeidskraft.

Hele intensjonen med EØS-avtalen, er at alt skal skje på anbud – hvor arbeidstakere og virksomheter må underby hverandre på lønns- og arbeidsvilkår for å jobb og oppdrag. Senere, med Fremskrittspartiets stemmer (som støttet Bondevik-regjeringen), utvidet man Schengen-avtalen slik at man fikk fri flyt av billig arbeidskraft fra lavkostland for å få dette systemet på plass. Og skattebetalerne betaler.

Jørund Hassel, Lillehammer

Ekstern link: https://www.nettavisen.no/…/staten…/s/5-95-855198