Miljø-hysteri = miljø-lureri

Publisert 6.6.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox  

Ordet «miljø» har tydeligvis fått en ny renessanse de siste 10-20 årene – spesielt i våre to største byer som begge for tiden er styrt av de rødgrønne fanatikerne og bilhaterne. Galskapen med stadig utvidelse og økning av bompengene har primært vært argumentert med som tiltak mot forurensning. Dette går i takt med at nye biler jevnt og trutt forurenser mindre og mindre og stadig økning av antallet el-biler. Så her er det selvsagt noe som ikke stemmer. Det har jo normale mennesker for lengst oppdaget. Lokalpolitikerne aner det nok også, men vil/tør ikke innrømme det. Det er nemlig blitt en skam å snu, så her gjelder det bare å pumpe bileierne for mer og mer penger – og huseierne for mer og mer eiendomsskatt for å eie sine egne hjem.  Moralen og fornuften glimrer ved sitt fravær!

Der ble for noen år siden tatt en del bilder fra Bergens høyereliggende strøk for å vise hvordan eksosen(?) la seg over sentrale deler byen – spesielt på vindstille og kalde vinterdager. Men noen – som har levd adskillig lenger enn dagens Bergens-politikere – kunne fortelle – og vise – at tilbake i 1950- og 1960-årene var det like mye «eksos» over Bergen trass i en brøkdel av bilparken som var den gangen. Så viste målinger at det meste av forurensingen ikke kom fra trafikken – men fra fyring! Da ble det stille også blant byens politikere – her var det tydeligvis noe de ble konfrontert med som de ikke hadde forventet!

Nå kan det se ut til at økende bompenger og eiendomsskatt skal gå til noe helt annet – nemlig til å finansiere videre utbygging av noe som flertallet av byens borgere ikke ønsker – nemlig videre utbygging av Bybanen. Det er ikke verken forurensings-begrensende tiltak eller veibygging pengene lenger skal gå til – men en uhorvelig kostbar bybane som ingen vil ha mer av! Der skal kjøpes opp private boliger og bedriftsbygninger for minst 1 milliard som skal rives for å gi plass til mer bybane! Byråd Tryti streber tydeligvis etter et visst ettermæle – som i hvert fall ikke blir slik hun antagelig hadde håpet på! Pr. i dag er hun byens største fare.  Hun planlegger også en del gigantiske prosjekter som kan kalles luksus-prosjekter også – nemlig strand ved Store Lungegårdsvann og en sykkeltunell til Fyllingsdalen – til en total prislapp på nærmere en milliard – som selvsagt blir minst doblet når/hvis stormannsgalskapen blir gjennomført.

Fra 1. juni økes Bergens bompenger og i nærmeste tiden fremover kommer der enda flere bomstasjoner som endatil skal kreve penger av beboerne for å kjøre rundt i sentrum eller kjøre og handle dagligvarer, bringe barn til/fra skolen og til/fra fritidssysler i bydelen Åsane – og etter hvert også i bydelen Arna.  Bergen Kommune skrøt nylig i byens aviser over milliard-overskudd. Da de så bl.a. ved innlegg i avisene, ble anmodet om kutte ut eiendomsskatten, ble politikerne selvsagt tause. Det burde bli et folkekrav at psykologer begynte å granske politikernes hoder for å finne ut hvordan disse følelsesløse verstingene blir politikere. Det foreløpige og utvilsomt sanne svaret er i hvert fall at makt og egne økonomiske fordeler – kort sagt egoismen – er den store drivkraften. De ville neppe kunne brukes til praktisk arbeid i samfunnet likevel! Derfra har de jo null erfaring!