Miljø-hysteriet fortsetter

Publisert 29.4.2019
Foto: Colourbox

En ung svensk jente har blitt verdenskjent for å ha startet en såkalt miljø-bevegelse som tilsynelatende i første rekke har prøvd å legalisere ulovlig skolefri både i Sverige, Norge og Europa for øvrig. I England har smitte-effekten ført til at de såkalte aktivistene (les pøbelen) limer seg fast til jernbanevogner o.a. og truer med å blokkere for flytrafikken på Heathrow ved London. Nevnte svenske skolejente fikk treffe paven, som uttrykte støtte til henne, og da tror vel mange at hun har satt i gang noe positivt.

Faktum er vel egentlig at dette klima-hysteriet har gått over alle fornuftige grenser for lengst.  Verden skal innbilles at jorden så å si er på kanten til å kollapse. Meteriologene kan, på grunnlag av statistikker langt tilbake ti tiden, dokumentere at der har forekommet store klima-svingninger også i eldre tider – lenge før både bilen og flyet så dagens lys. Da gigantskipet Titanic i 1912 støtte på et isfjell sør for New Foundland, ble det rapportert at uvanlig mye is og store isfjell var på rek sydover i Atlanteren. Det forekom nemlig fra tid til annen.

Når isen i dag minker på norske isbreer og i polar-områdene, er hysteriet løs. La gå med det at en del av klima-endringene er menneskeskapt, men langt fra alt. De siste årene har vi sett uvanlig kalde vintre mange steder i verden. Da er det merkverdig hvor stille miljø-aktivistene er. Da blir vel situasjonen noe pinlig, vil jeg tro – for dem. Det er helt greit at mye settes inn for å gjøre både fabrikker og kommunikasjonsmidler renere m.h.t. utslipp. Det skaper også litt met trivsel i byene hvor det merkes aller mest.

Men når disse klimasakene skaper et ekstremt hysteri som om det er like før jordkloden sprenges i luften og alt liv død, – da er det på høy tid å sette foten ned og be disse ekstremistene om å ta til fornuften. Man kan jo begynne med å forby skoleungene rundt om å følge undervisningen i stedet for å springe rundt i gatene i skoletiden med tullete plakater om verdens snarlige undergang!

Wilfred Høsteland