Miljøselskapet ReMidt må gå i seg selv

Publisert 5.7.2024
Illutstrasjonsfoto: iStock

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall.

Jeg står fast på at kommunepolitikerne i de 17 kommunene må ta et grep om gebyrgaloppen for avfallsgebyret som innbyggerne blir krevd. Det må være lov for kommunepolitikerne i de 17 kommunene til å ha en mening om fritaksgrunnene som er svært dårlig i ReMidt og også om gebyrenes størrelse. Ifølge loven kan det gjøres unntak for renovasjonsavgift noe mange miljøselskaper benytter seg av.

Det må være større mulighet til å gi fritak fra hytte/ fritids- renovasjonsordningen i de tilfeller hvor hytta /fritidsboligen er i en slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den grunn er avstengt. Det bør være mulig å gi fritak når hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vei eller redusert avgift dersom hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vinterstengt vei. Viser også til renovasjonsselskap som praktiserer 50% rabatt for den som eier 2 eller flere fritidseiendommer innen renovasjonsselskapets område.

Det finnes også selskap som har meget lav sats for hytter /koier med lav standard, ikke regulerte områder og uten vegforbindelse i rimelig nærhet. Andre praktiserer at man kan søke fritak for en hytte og / eller fritidseiendom som står ubebodd i minst 6 måneder. Muligheten til å få en mer rettferdig renovasjonsavgift bør være der også for ReMidt hvis viljen er der.

Det er også lokalpolitikernes sitt ansvar å påpeke at selskapet ikke raner eierne av fritidseiendommene slik enkelte selskap som ReMidt gjør i dag. Jeg har tilfelle der en enslig pensjonist betaler fullt gebyr for fire enheter – i tillegg til renovasjon i hjemkommunen Trondheim. Da har det ingen ting med forurensning av natur og selvkost for avhenting av husholdningsavfall å gjøre.  Da dreier det seg om ekstra beskatning.

Det er forståelig at folk irriterer seg over det høye avgiftsnivået og størrelsen på gebyrene. Det er ikke lett å forstå at anslaget på 700,- kroner per år skulle øke til 1663,- kroner på tre år. Holder man seg til de 700,- kronene som man ble forespeilet ved starten, er dette en økning på nesten 140 %.  Beløpet i 2024 har blitt kr. 1988- for servicegrad 2 som er den mest vanlige på fritidsabbonement. Man kan selv regne ut hvor mye man betaler pr. pose.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylke