MOD: Sjøvann har vi da nok av – eller?

Publisert 3.1.2018

Av Terje Haugom
Politisk kommentator
Illus.foto: Coulorbox

Diesel- og bensindrevne bilers mest aggressive motstandere kaller seg ZERO – null utslipp. I Norge – med fjorder og fjell, lange daler, et vell av tunneler og fjelloverganger, og hvor mennesket har klort seg fast på de minst framkommelige steder – vil Zero misjonere for el-bil! I Europa for øvrig kjører folk med sine vanlige, trygge og gode dieselbiler, og du skal lete virkelig lenge – også i byene – uten å finne en eneste el-bil.

Global oppvarming fører til havnivåsenkning. Det har jo en tendens til at utviklingen blir motsatt av hva klimamestrene predikerer. Grønlandsisen vokser, Antarktis vokser, matproduksjonen øker, isbjørn populasjonen øker mv. Det er helt åpenbart at klimamestere ikke aner hva de predikerer.

Menigheten Zero kan – sammen med Miljøpartiet De Grønne og Venstre – ta det helt med ro. Slutt å mase om at alle nordmenn (de lettlurte) skal kjøpe el-bil! For innen få år er hydrogenbilen på full fres inn over verdensmarkedet! Bensinstasjoner overalt blir utstyrt med hydrogenpumper, I bilen driver gassen generatorer som til enhver tid sørger for topp-ladede batterier til å drive el-motorene. Da slipper man å belaste strømnettet i landet, – man er 100 % selvforsynt med strøm til bilen!

Det vil også komme en litt mer avansert type bil – med brensel-celle og vanlig forbrenningsmotor. Tanken fylles med rent vann, brenselcellen spalter vannmolekylene i hydrogen og oksygen. Hydrogengassen – som er minst like effektiv som bensin – går gjennom innsprøytningssystemet inn i brenn-kammeret, og motoren går – uten forurensning, – kun vanndamp og oksygen kommer ut av «eksosrøret»! Du kan stoppe på Hardangervidda og fylle tanken! De som velger denne bilen, går en grei og problemfri framtid i møte! Men den er allerede laget. I USA. Oljeselskapenes mektige menn har sørget for å kneble både bil, oppfinner, og tegninger. Oljen skal brukes først, hevder de! Så hadde Zero rettet skytset mot denne problematikken, og frigjort oppfinnelsen (ca. 1986), ville jubelen stått i taket! Oljeselskapene kan jo legge om driften til produksjon av av-ionisert vann (evt. også destillere sjøvann) og hydrogengass, så dekker man begge disse biltyper! Sjøvann har vi da nok av – eller?