Moské-angrepet i Bærum var en feig handling

Publisert 19.8.2019
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kaldblodige terroraksjoner og kalkulerte drap på uskyldige mennesker, og grunnet et uakseptabelt syn på hvordan man løser konflikter, kan på ingen måte forsvares eller tolereres. Moské-angrepet i Bærum var en svært så feig handling.

Alle i Norge ønsker demokrati og åpenhet, men selv i Norge er ikke demokratiet perfekt, ei heller åpenheten fra autoritetenes side. Det samme kan sies om den sterkt manglende likheten for lov og rett, likeledes den store mangelen på rettssikkerhet for menigmann, noe selv ikke Kongeriket Norge kan skryte noe særlig av. Vi må også i en tid som denne, være så pass åpne og ærlige å innrømme at så er fakta også hos oss.

Av årsaker som nevnt, kan enkelte bli trigget til å gå langt over streken for å få oppmerksomhet omkring egen sak, andres, eller et felles problem i enten inn- eller utland. Men uansett motiv, grunn eller årsak! Å ta uskyldige menneskers liv er bare helt utilgivelig. Da har man selv frasagt seg all rett til å bli behandlet i tråd med menneskerettighetene. Det har denne norske terroristen gjort, i og med sine feige handlinger. Når man lar uskyldige mennesker lide for noe de ikke er skyld i, så får man ta konsekvensene av det.

La denne hendelsen også være en tankevekker for enhver som er knyttet til media, ikke minst når det gjelder retten man har til å få ytre seg. Det er ikke mye hjelp i å ha «rett til ytringsfrihet» nedfelt i norsk lov og i pressens egne plakater, dersom pressen selv sørger for at man i praksis, likevel ikke får komme til ordet med meninger og fakta som oppfattes som politisk «ukorrekt».

La denne hendelsen også være en klar tankevekker for hele det politiske Norge, og at man for ettertiden respekterer andres politiske meninger. Da først har vi, eller får vi et demokrati som vil fungerer for de aller fleste.

Redaksjonen i sfm.no