Møter ikke til legetime, straffes kraftig med gebyrer

Publisert 14.5.2023
Foto: Colourbox

Pasientene som ikke møter til legetime, straffes kraftig med gebyrer. Det er ikke slik at de fleste lar være å møte opp til legetime fordi de ikke gidder. Ved årsskiftet økte gebyret for pasienter som ikke har møtt til avtalt poliklinisk time, til 1500 kroner. Gebyret for manglende oppmøte innen psykisk helsevern og rusbehandling er fremdeles 375 kroner.

Det hadde vært interessant å få vite hvor mange som ikke møter til oppsatt time pga. mangel på digital kompetanse eller feil ved innkallingen. Det er vel og bra med Helse-Norge sine nettsider, men hvis folk ikke får eller kan bruke dette systemet så er det fortvilt. Det er ganske store grupper som får store utfordringer når de ikke har kjennskap til det digitale opplegget som er innført.

Praksisen knyttet til «ikke-møtt»-gebyr gir utfordringer for mange pasienter. Det er heller ikke gode systemer som fanger opp pasienter med betalingsvansker. Selv om pasienter har fått frikort må de betale gebyr dersom de ikke møter til en poliklinisk time og de kan få store inkassokrav. I spesialisthelsetjenesten får man som regel tilsendt en time med en SMS og videre beskjed om å gå på Helse Norge. Dette høres enkelt ut hvis man får SMS eller kan gå inn på min side.

Det er et faktum at det er 600.000 i Norge som mangler digital kompetanse og dermed ikke klarer å håndtere de digitale løsningene. Muligheten til å endre og utsette timer bør forbedres før man i det hele tatt gir straffegebyrer. Pensjonistpartiet krever nå at man må finne ut hvorfor ikke pasienter møter opp? Det er også mange sårbare pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling som har store økonomiske problemer og som av mange årsaker ikke klarer å holde avtaler.

Det er en realitet at ikke alle innkallinger og meldinger til brukere kommer frem. Det er mulig at den digitale verdenen er kommet for å bli, men det er lov å bruke hodet for å og finne ut hvorfor en pasient ikke har kommet til timen. Det handler om undersøkelsesplikt. Er det helseutfordringer som gjør det eller er det dataproblemer i den offentlige informasjonsflyten som er årsak til at pasienten ikke har møtt.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Gruppeleder for Hitra Pensjonistparti