Møter seg selv i døren

Publisert 18.6.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Det er ganske merkelig hvordan de samme partiene kan opptre og prioritere fullstendig forskjellig når de er i opposisjon og i regjering.  Det mest synlige tilfellet er vel Fremskrittspartiet som fra mange hold og i mange saker er blitt beskyldt for å ha sviktet sine velgere. Kanskje gjelder det i første rekke bompengesaken og andre avgifter, hvor partiet ikke bare har svelget kameler men dinosaurer! Vi er nok mange som lurer på hvordan partiets stifter, Anders Lange, hadde reagert på hvordan partiet oppfører seg i regjering! Han hadde vel gått fullstendig av skaftet – og med god grunn!

Slike gedigne løftesvikt ødelegger ikke bare for partiet selv, men også for andre partier. Det blir en reaksjon fra velgerne – det blir hva man med rette kan kalle politiker-forakt. Høyre har også lurt sine velgere grovt. Ikke bare nødvendigvis ved kuvendinger som FrP, – men ved fortielser. Jeg sikter i første rekke til alle de såkalte «reformene» som i første rekke Høyre har presset gjennom i regjering, og som man ikke hørte noe konkret om i valgkampen eller i partiets program. Vi vet jo at det har vært massiv motstand mot disse «reformene» – som det har vært mange av. Partiet ble advart fra eksperthold/faghold, og ved avstemninger har der vært solid flertall MOT reformer – i første rekke alle disse meningsløse fylkes- og kommune-sammenslutningene hvor Høyre ikke en gang respekterer flertalls-resultater. Høyre neglisjerer en demokratisk rett – og i tillegg truer partiet med «vil dere ikke så skal dere!»  Dette skal da være i et såkalt demokrati anno 2018!

Nå ser vi hvordan det f.eks. går med politi-«reformen». Sakene hoper seg opp som aldri før.  Svært viktige saker blir liggende til de blir bortimot foreldet, noe som da gjør at straffeutmålingen selv ved svært alvorlige forbrytelser må reduseres fordi det har tatt altfor lang tid før sakene kom opp til doms! Dette har nå utallige politifolk/politiadvokater bekreftet – samtidig som en viss Humlegård holder krampaktig fast at «reformen» har vært vellykket. Det er han alene om å mene, ser det ut til, – antagelig stemmer han Høyre og pisser Erna Solberg & Co. oppetter ryggen. Det gjelder altså å vise lojalitet uansett hvor galt det går.  Kanskje han sikler etter en taburett?  Han har tydeligvis visse kvalifikasjoner for det.

Høyre nevnte ikke noe konkret i valgkampens hete om hvilke såkalte reformer de ville kjempe for. De var nok klar over at de ville møte stor motstand, og valgte da heller å holde munn – inntil de hadde fått sine taburetter og makt. Da slapp de katten ut av sekken. Men uærlighet er jo dessverre blitt en del av politikken – i håpet om at velgerne glemmer til neste valg. Det tredje regjeringspartiet – som for øvrig ut fra sin minimale oppslutning aldri skulle kommet i regjeringen – har fremmet så mange vanvittige forslag i regjeringsposisjon som heller ikke de hadde programfestet tidligere.  Mottoet synes å være for dem alle; Hold munn i valgkampen, og vend velgerne ryggen når du har fått makt!

Det blir neppe noen grunn til å feire Solberg-regjeringens avgang når så langt kommer. Da vil sannsynligvis Arbeiderpartiet med Partiet de grønne og Rødt + SV henge seg på med en rekke syke krav som folk flest er imot. Så neste valg står i særdeleshet mellom pest og kolera!