Mytteri under forberedelse

Publisert 27.5.2019
Illustrasjonsfoto: Wikimedia

Dagens politikere har glemt hvordan det var for få ti-år tilbake. Fra bilbruken var det slik i 60- og 70-årene: Årsavgift skulle gå til vei og trafikk. Drivstoffet – diesel og bensin – tok Staten det meste av liter-prisen i avgifter – til fellesskapet og samferdsel. Og fordi diesel var så billig den gang, var dieselbilene utstyrt med «stemplings-ur» i motorrommet, hvor man stemplet en liten blankett med kjørte km siden sist, og sendte til Toll- og Avgiftsdirektoratet. Så fikk man en regning. Dette var for å utligne forskjellen i pris for bensin og diesel. Stemplings-telleren var plombert.

I dag er det stort sett samme literpris for de to typer drivstoff. Det Staten tar inn fra tank-fylling, samt årsavgiften (nå: Trafikkforsikrings-avgift) bør være nok til å droppe hele bompengesystemet og idéer som «veiprising». Så fremt avgiftene brukes 100 %. Idéen med veiprising bygger jo på at da betaler man KUN for de km man bruker bilen, altså en «mer sosial og rettferdig» profil, hvor satelitten overvåker hver bevegelse bilen din gjør. Så blir bilbruken ilagt en «ekstra-skatt» utfra satelittens registreringer. Men da er jo systemet fra 60-og 70-tallet bedre, for man betaler jo for det drivstoff man til enhver tid bruker! Noen kjører lite, noen mye. Og da har man mer enn nok «sosial og rettferdig profil» – UTEN bompenger og «veiprising»! Mye eller lite kjøring, – det betaler de for når det fylles! Alt etter forbruk!

Har ikke oljelandet Norge råd til å dekke samferdsels-sektoren med det som kommer inn fra dagens pumpepriser, årsavgiften, og litt fra Oljefondets avkastning – UTEN bompenger eller ytterligere skattlegging av bilbruk, – ja, da er det ekstremt griske diktatorer som styrer Norge, ikke folkets tjenere! Glem ikke: Arvesølvet fra Nordsjøen er alle nordmenns eiendom, – også de som lever nå! Når høstens valg står for døren, hilser vi mytteriet i alle politiske fora hjertelig velkommen. Når offiserene på broen ikke skjønner skipets beste, må mannskapet på dekk overta kommandoen! Lærdom fra historien – i praksis 9/9.

Terje Haugom, dekksgutt.