Nå får de panikk!

Publisert 27.5.2019
Foto: Sfm.no

Det som måtte skje har skjedd. Politikerne begynner for alvor å få kalde føtter.  Det er nemlig valgår, og anti-bompenge-partiet slår ut samtlige andre partier i Bergen i oppslutning ifølge undersøkelser. I denne saken som i de fleste andre saker, har politikerne både på Storting, regjering og i Oslo og Bergen – sluttet å lytte til sine velgere som de ble satt til for å tjene dem/oss. Politikernes nærmest groteske arroganse overfor folk flest har satt dem selv i en temmelig kinkig situasjon. Ikke bare i bompengesaken. Nå nytter det ikke lenger å ri prinsipper – det nytter ikke lenger å argumentere for mer bompenger. Det nytter heller ikke, som noen nå prøver på, – å foreslå andre måter å få inn pengene på. Det er for sent! Toget har gått for dem! De har rett og slett tabbet seg totalt ut. De kan bare spare seg – ingen tror på dem lenger! Valgflesk er stikkordet. Vi lukker ørene for dem!

I Bergen vet nå alle at dagens sittende politikere med Byrådet i spissen, er ferdige i Rådhuset til høsten. Nå taler alt for at vi får inn tenkende mennesker med omtanke for sine medborgere – mennesker med rettferdighetssans og sunn fornuft. Noen av dem har kanskje ikke særlig politisk erfaring, men det er – som vi har sett – neimen ikke dem som har befattet seg med politikk en stund som handler riktig. Det sittende Byrådet er bl.a. grundig tatt i løgn – løftebrudd bl.a. når det gjelder Bybanen over Bryggen. Løfte en dag – løftebrudd neste dag – h.h.v. før og etter forrige valg. Hvem får tillit til slike politikere? Hvem snakker mer og mer om politiker-forakt? De fleste!

Det nye partiet har mye bra på sitt program, bl.a. å ville fjerne den meningsløse og helt urettferdige eiendomsskatten – en skatt som nærmest er å betrakte som et ran av dem som er så syndige å eie sitt eget hus og hjem! Hvor er moralen?  «Grunnen» er at politikerne har ført en fullstendig mislykket økonomisk politikk som vi andre skal betale for! De har kort sagt brukt digre pengebeløp som i utgangspunktet ikke var der. Da går det galt. Lurer på hvordan disse politikerne klarer å føre sin egen privat-økonomi?? Kanskje det er den også vi andre skal være med på å dekke? Tanken er fri!

Det nye partiet er hjertelig velkomment og høyst nødvendig. Og som det har vært sagt i andre forbindelser: BEDRE FREM BERGEN! Godt valg til høsten – også de andre rammete stedene i landet!

Wilfred Høsteland (bil-løst medlem)