Nå lysner det i skogen?

Publisert 25.5.2018
Av Terje Haugom
Foto: Wikipedia

Endelig skjer det noe fornuftig på Løvebakken! Rødt og FrP har funnet noe det er verd å kjempe sammen for: «Utbygging av veier skal ikke finansieres av bompenger», heter det på Rødts nettsider. Og: «Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Offentlige veier bør ikke bompenge-finansieres med mindre et flertall i de berørte kommuner har akseptert dette i en folkeavstemming.» Veldig bra at disse to partier kan enes om løsningen på befolkningens største hodepine!

De øvrige partier stritter imot, og hevder at «bompenger er nå blitt en etablert måte å bruker-finansiere veibygging på!» Dette er en floskel som bygger på det faktum, at den ene kommunen etter den andre har hengt seg på den muligheten som fritar staten for soleklare forpliktelser, og som trolig startet i Bergen – da Fløifjellstunnelen ble bygget. Det var opprinnelig slik, at da den var ferdig i år 2000, skulle bompengeinnkrevingen opphøre. Men nei da! Se hvordan det ligger an i byen nå, med oppsetting av ytterligere stort antall bomstasjoner overalt i kommunen, og med forhøyede takster fra 1.juni i år! En bybane – bompenge-finansiert -skal tvangsbygges til Åsane og Fyllingsdalen bydeler, men som ingen vil ha – fordi buss-systemet fungerer meget godt, og folks økonomi er presset til det ytterste!

Så Arbeiderpartiet og de andre «bompenge-tilhengerne» har bare latt kommunene i Norge innføre dette, og dermed lette trykket for Staten, UTEN å sette foten ned! Og så sier man i ettertid at dette er «etablerte ordninger»! Hva fikk folket si? Jo, svært mange protesterte bl.a. i media. Men ble de hørt? Likegyldighet og ansvarsfraskrivelse preger med all tydelighet de folkevalgte, – med unntak av Rødt og FrP! «Nå har folket stilltiende godtatt å bli avkrevd bompenger for å få bruke veinettet så lenge – og det mer og mer -, at nå kan vi ikke reversere dette! Opplest og vedtatt!» Sier Ap og de andre skatte-oppkreverne, og vil ikke minnes at Staten løste selv sine oppgaver på 50-, 60- og 70-tallet, og brukte årsavgiften til det den skulle brukes til! Heia Rødt og FrP!