Når hat får forrang

Publisert 4.12.2018
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hat er en følelse man får når noe går en imot, sånn lett sagt. Men for noen mennesker så er hat noe man hat fått lære fra man er en neve stor, og har lært deg å snakke. Dette hender stort sett i noen muslimske miljøer, dessverre. Slike «opplevelser» om man kan kalle dette for det, det fikk Abid Raja oppleve fra Mohyldeen Mohammad. Men det finners dessverre flere slike Mohyldeen’er i hele verden. Verst er det i de pro-muslimske land.

Men man kan nok (om man er en verdens-vandrer) eller for å si det slik, en person som reiser mye rundt om i verden. Har man så det best ved å reise i eget land for å først bli kjent med det landet man er fra? Ikke alle land er «skapt slik» at dette er mulig. Det er vel først og fremst de land med muslimsk styresett. Det hele bunner ut i hvilke holdninger man er flasket opp med, hva ens foreldre forventer av en? Altså, fremgang er et «herk» for disse menneskene, som ikke forstår at verden bør gå fremover og ikke stå på stedet hvil??

De ekstreme muslimene med slike holdninger som og er ekstremt rasistisk, burde bli tvangsutsendt, for aldri å få muligheten til å tråkke på norsk jord – noen gang mer!! Når man velger selv å komme til et gjestfritt land som det vi som nordmenn viser disse, og de ikke viser mer toleranse enn det som nevnte person har vist, og som hele det norske folk nå vet, så burde disse blitt sendt ut umiddelbart, og ikke få sitte i en celle i norske fengsler med muligheter til norsk utdannelse, for siden å ha muligheten til å utnytte det norske samfunnet til fulle, for det er vel det disse kom hit for?

Abid Raja er ikke den første advokaten som har mottatt trusler fra muslimsk side, heller ikke som politiker, det har også statsminister Solberg, tenker på Krekar, hva med advokat Elden? Når man ser at slike krapyl har operert på denne måten, så bør det reageres, og det umiddelbart, så snart dennes uttrykk er en realitet. Så kan vi se på andre former for berettiget «hat» til norske myndigheter. Hva da? Da kommer særlig barnevern og de som har samkvem med disse elementer i norsk forvaltning frem med sin versjon av en egen forvridd mening omkring sannheten? Rart at disse da er under et visst «hat»?

Slikt hat finnes også blant mennesker i Norge som ikke har norsk opprinnelse, og som ser at Norge som stat ikke gjør det de burde gjøre, men som bruker norsk barnevern som et «krigsvåpen», nesten likt med andre muligheter som nå omtales som «krigsvåpen? Slikt er jo avslørt ved nok ganger, senest nå med «samfunnstoppen i nord» og den psykiateren, han som også er avslørt. Hvilket «hat» kan ofre av disse føle på? Noen milliarder til disse menneskene spiller vel for staten Norge ingen rolle, eller? Hva mener leserne?

Ellinor Nerbø