Når helsen sendes ut på anbud!

Publisert 3.8.2018. Oppdatert 3.8.2018 12:30
Av anonym
Illus.foto: Wikimedia

La meg først nevne kort at da Bergen Taxi hadde kjøring for helsevesenet i Bergen, en tilsvarende ordning som Oslo Taxi hadde i Oslo, så gikk alt stort sett helt fint. De kunne jobben sin, ytet service og der var få klager. Så «vant» Norges Taxi og Christiania Taxi etter nytt anbud – i Bergen for forskjellige bydeler for hver av dem. Både jeg og ektefelle har siste året vært så flittige brukere av både sykehus, legevakt og legekontorer, slik at våre respektive fastleger mente vi var berettiget til å bruke pasient-taxi ordningen. Opplegget var ikke til å gjenkjenne etter at Bergen Taxi mistet denne kjøringen. 

I vår bydel er det Norges Taxi som har fått oppgaven. Hvis de kommer tildsnok etter bestilling, er det en sensasjon. Vi har ventet opp til 1-1/2 time – og slik mistet legetimer og sykehustimer. Retur har tatt like lang tid i venting. Systemet som Helse Bergen kjører er èn side. For hver kjøring skal sjåførene vente lengst mulig for – om mulig – å samle flest mulig passasjerer til/fra – noe som sjelden lykkes. Vi observerer lange rekker taxier utenfor sykehusene i lange tider, og når de endelig finner for godt å røre på seg, blir det som regel bare hhv. meg eller ektefelle som blir passasjerer.

Så er det fuskedelen: Personlig har jeg utallige ganger fått den rene blåturen fra spesielt et sykehus i Bergen: Ut fra det aktuelle sykehuset er strake veien for meg opp Haukelandsveien og ned Birkelundsbakken. Men nei, da tjener ikke de utenlandske sjåførene nok, og som knapt snakker eller forstår norsk. Så turen går i stedet nedover Ibsensgate til Strømmen, så oppover igjen – gjerne i rushtrafikken, og turen blir fort 15-30 minutter lenger. Jeg har av og til spurt sjåførene hvorfor de kjører nedover slik. Svar «Oh – jai glemte»! Jeg har sendt inn et dusin klager på både sjåfører og systemet et dusin ganger. Disse utlendingene er heller ikke særlig kjent i byen, og roter ofte noe helt utrolig. En dag vi ventet på en taxi, ringte sjåføren oss og spurte hvor han skulle kjøre. Jeg spurte hvor han var nettopp da – det visste han heller ikke!!!

Så har vi følgende ekstreme, – en sjåfør, han også av utenlandsk opprinnelse, som har kommet og hentet oss 3 ganger, men som vi nå har nektet å kjøre med. Her er storyen: Både ektefelle og meg har fastleger i en vei på Storetveit. Det hender vi kjører hver for oss – eller sammen.  Førstegangen med nevnte sjåfør: Hele turen ble en sammenhengende beklagelse over hvor lite han tjente på pasientkjøringen, og hvor forferdelig alt var i Norge. Vi antydet hvorfor han ikke dro tilbake til sitt eget land – noe som ikke ble kommentert. Neste tur med ham var omtrent lik, men den tredje tok virkelig kaken. Sjåføren insisterte på å kjøre via om Åsane Bydel – fordi: Da tjente han mer og han kunne kjøre raskere på motorveien!! Gjett om Helse Bergen og Norges Taxi fikk en FEIT klage fra oss i etterkant!

De fleste av disse sjåførene på Norges Taxi er fra Somalia, Eritrea og Etiopia, – mange fra Iran og omliggende stater, og kan knapt nok verken snakke eller forstå det enkleste norsk. Vi har gjentatte ganger forklart Helse Bergen som organiserer det hele – at de sparer ikke noe som helst med Norges Taxi – tvert imot – blir turene oftest lenger enn nødvendig.  Vi har gjentatte ganger – sammen med andre – forlangt Bergen Taxi tilbake. De gjorde en flott jobb, og det var norske – ja bergens-sjåfører som det alltid var hyggelig å kjøre med. Og de var lommekjent og presis. Nå vil jo Høyre «frigi» taxi-næringen til at så å si hvem som helst skal kunne kjøre taxi – «fri konkurranse» – heter det visstnok. De fyrer altså automatisk da opp under pirat-drosjene som vi også i Bergen har haugevis av, men som politiet ikke har anledning til å prioritere enda de vet hvilke biler det dreier seg om.

En som ønsker Bergen Taxi tilbake på banen snarest!