Når millionene sitter løst!

Publisert 7.20.2019
Av redaksjonen
Foto: Sfm.no/Colourbox (Innfelt) Oppdatert.

Onsdag den 2.10.2019, kunne bl.a. NRK fortelle at det britiske jernbaneselskapet ”Go-ahead”, (som vant kontrakten på kjøring av bl.a. Sørlandsbanen), og SJ (tidligere svenske Statens Järnvägar), vil få en bonus på 30-40 millioner fra den norske stat, dvs. dersom alt er i rute det første døgnet etter at driften har startet opp. Britene har sin første avgang fra Stavanger den 15.12.2019. Svenskene følger etter på bl.a. Nordlandsbanen i 2020. Så står bl.a. Bergensbanen for tur. Jernbanedirektoratet avgjør hvem som vinner anbudene.

Sfm.no minnes godt at NSB AS (nå Vy), i 2007 hadde et overskudd på hele 536 millioner kroner, penger som selskapet ville bruke til nye investeringer. Men den grådige norske staten gikk inne og hentet ut hele 400 millioner av dette overskuddet. Det var ”statens utbytte” – het det den gangen. I 2015 hadde NSB Konsernet (nå Vy konsernet) totalt 2,8 milliarder kroner i overskudd. Det er ikke kjent hvor mye staten her har tatt i utbytte i dette tilfelle. Men at det er snakk om enorme summer er ganske sikkert. Og derfor er det så veldig viktig for den norske stat at store deler av slike overskudd havner i hendene på utenlandske selskaper. De norske selskapene er det tydeligvis ikke lenger så viktig med.

I Høyre, i FrP og i Solberg-regjeringen for øvrig (med globalisten Erna i spissen), jubler man over det de har klart å få til – så langt: De har knust NSB monopolet ved å splitte et bærekraftig statsforetak opp i en rekke enheter, og som garantert har ført med seg langt større kostnader for nettopp staten – ikke minst administrativt. ”Mer tog for pengene” hevder Regjeringen Solberg at det blir, men det blir det neppe. Prisene på billetter vil stige etter det sfm.no kjenner til i dag. Det er også de samme togene som skal trafikkere strekningene Oslo S – Kristiansand – Stavanger, Arendalsbanen og Jærbanen. Reisetiden blir heller ikke kortere dersom noen tror det. Det tror bare regjeringen Solberg på. Fordi togene har fått et populistisk navn og ”kjøres av private” med litt annen farge.

Norske politikere skjønner seg åpenbart ikke på det som kalles infrastruktur på jernbane, og som må holde visse mål om også farten skal kunne økes og sikkerheten ivaretas. Flere steder i Norge sliter man fortsatt med en meget gammel skinnegang og infrastruktur. Noen steder finner man traseer med skinner og sviller som er ganske mange år gamle. Et riktig ille eksempel er strekningen mellom Hell (nord for Trondheim) og Storlien grense i Sverige, den såkalte Meråkerbanen.

Sørlandsbanen er heller ikke god nok alle steder for å kunne kjøre med hurtigere tog, og selv om man i dag bruker moderne tog med god krenge-teknikk. Dersom skinnegangen ikke er bra nok, så medfører det lavere hastigheter og selvsagt lengre kjøretid. Det har mange av dagens politikere fortsatt ikke skjønt. Det gjenstår å se hva som skjer på jernbanesektoren framover, og om alt blir ”så mye bedre” som bl.a. regjeringen Solberg har lovet. Men dem med dyp og årelang jernbanekunnskap (realkunnskap), tror vi vet mye bedre.