Når skal regjeringen satse på bedre fylkesveier?

Publisert 24.3.2023
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Hver eneste dag skaper næringslivet store verdier for det norske samfunnet, og alt tyder på at Norge også i fremtiden kommer til å ha en eksportrettet økonomi med store transportbehov. Norge er nødt til å prioritere investeringer som bidrar til økt produktivitet og økt økonomisk vekst. Dette er investeringer som forbereder at en økt andel av verdiskapingen fremover må skapes på fastlandet og langs kysten.

Veidirektøren må derfor nå vise faglig støtte til å få fram behovet for en satsing på fylkesveinettet. Det vil være i tråd med samferdselsministerens gjentatte budskap om å ta vare på den infrastrukturen vi har her i landet. Veien er den desidert viktigste infrastrukturen for store deler av næringslivet.

Vår fremtidige inntekt og verdiskaping avhenger av veien. Nå kan vi tallfeste veiens bidrag til samfunnet. Vi kan ikke lenger regne veien som en ren utgiftspost, men må anse den som en sentral inntektsgenerator. Bare det er et stort fremskritt.

Fylkesveiene er vårt lengste veinett med rundt 44.000 kilometer. Trøndelag fylkeskommune eier i overkant av 6.400 kilometer veg i fylket. Kvaliteten på disse veiene er som i alle andre fylker gjennomgående lavere enn på riksveiene. Store deler av fylkesveinettet har en standard som ikke tilfredsstiller dagens krav til framkommelighet og tiden er inne for å få en stor veipakke til alle fylkene som kan oppruste fylkesveinettet over hele landet.

Dette er en svært viktig sak for Pensjonistpartiet.

Svein Otto Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Per Ervik
2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag