Når unge «Bevermor» – angriper «Gamle ulve far»

Publisert 24.3.2019
Foto: Skjermdump

Viser forøvrig til Dagbladets fredags – leder 22.3.2019 der ansvarlig redaktør i Dagbladet Alexsandra Beverfjord, gir VG og dens redaktør Gard Steiro, så fjøra fyk.

Jeg siterer: «Det er viktig at alle kort kommer på bordet i denne saken. (Giskesaken). – Den er først og fremst en utfordring for VGs tillit, men alle i norsk presse vil følge denne saken med stor interesse. Saken berører noe grunnleggende ved troverdigheten pressen er helt avhengig av. Det er ryggraden i pressenes etiske regelverk. Å gå på akkord med dette, bryter båndet til de vi snakker med og de vi snakker til. Sitat slutt:

Den Gamle Ulv

Sitat: Per Olav Lundteigen sier til Aftenposten, (ikke til Dagbladet) at han er oppgitt over kunnskapsmangel og fanatisme i klimadebatten. Slik taler store ulv fra Senterpartiet. Sitat slutt: Her har vi et grelt eksempel på at liv og lære ikke alltid føyes sammen. Bevermor glemte å ta med dem «som man taler om» da hun avsluttet sin leder den fredagen.

Per H Midtgaard