Når vi ikke får bestemme selv

Publisert 7.9.2022
Foto: Sfm.no

Opposisjonspartiene Fremskrittspartiet og Høyre beskylder Arbeiderpartiet-/ Senterparti-regjeringen for å være «handlingslammet» i forhold strømpriser, forsyningssikkerhet i vannmagasinene, fastlegekrisen, drivstoffpriser, prisøkninger på forbruksartikler, boligkrise for dem som ikke arver mange millioner osv, osv. Arbeiderpartiet-/ Senterparti-regjeringens svar er at «vi må utrede, vi setter ned et utvalg/ eller komite, vi kommer tilbake til saken e.l.».

Hvorfor er det blitt slik? Svaret på det er markedsliberalismen, EØS og ESA! Våre politikere har gradvis avgitt demokratisk styring og kontroll til et rått og brutalt marked – gjennom å privatisere det som tilhører (tilhørte) fellesskapet. Har folket glemt at Erna Solberg-regjeringen måtte vente på svar fra ESA om hvordan vi skulle få lov til å bruke av oljefondet (våre egne penger) til koronatiltak? Har folket glemt hvordan Norge måtte betale milliarder av kroner til vaksiner, og be på sine knær om å få vaksiner tilbake, og hvor lastebil på lastebil med medisinsk utstyr ble stoppet på grensene av EU – mens situasjonen var kritisk i Norge. Har folket glemt at norske fabrikker i Polen ikke fikk føre håndsprit inn i Norge ved koronastarten, på grunn EU eksportregelverk osv, osv? Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen var akkurat like handlingslammet – men det har visst nevnte partier glemt.

I dag sitter Arbeiderpartiet-/ Senterpartiet-regjeringen og fremstår som handlingslammet – nettopp på grunn av EØS og ESA. Slik går det når EU og EU-retten (kapitalen og markedskreftene) har fått kloa og makta i alt som har betydning for det norske folket. Men til forskjell fra Erna Solberg-regjeringen rammer EØS/ ESA makten det norske folket så mye sterkere nå enn tidligere. Dette fordi lettvekterpolitikerne i EU – har latt den private kapitalen og markedskreftene i EU gjort seg totalt avhengig av despoter/ diktatorer hva angår forsyninger til EU-befolkningen. Når EU (det som er igjen av demokratisk styring) blitt mer eller handlingslammet – og står uten kriseplaner.

Arbeiderklassens folk er ærlige folk, som gjerne vil ha ærlige svar. Arbeiderklassen er vant til et samfunn hvor man i fellesskap jobber for fellesskapet. Arbeiderklassens folk er vant til å politikere som er satt til å forvalte fellesskapets interesser lytter og tar sakene på alvor – og finner løsninger. Arbeiderklassens folk er vant til at politikere utgått fra våre egne finner løsningene – som kan hjelpe oss ut av de vanskelige situasjonene her hjemme. Arbeiderklassens folk er vant til å hjelpe folk ute – etter evne – ikke som i dag hvor de med de laveste inntektene må betale prisen alene. I dag ser vi at Fremskrittspartiet og Høyre gjør det godt på meningsmålingene. Er det noen som tror at situasjonen blir bedre ved å gå til de som har skapt den situasjonen vi er inne i? Det vil si å overlate alt til markedene og avdemokratisere landet til fordel for kapitalen og markedskreftene.

Tidligere statsminister Odvar Nordli sa det ganske treffende: «Et langt liv har lært meg at markedskreftene enda ikke har løst et sosialt problem, ikke et eneste ett. Men du verden hvor mange de har skapt».

Jørund Hassel
Lillehammer