Naturens utskjelte hjelpere

Publisert 6.6.2018
Av Terje Haugom
Foto: Sfm.no

Har du lagt merke til hvor fint og grønt det er i naturen? Det grønne, frodige graset langs veiene, busker og trær i sin fineste, grønne drakt! Slik hadde det ikke vært uten nitrogen-oksidene fra dieselbilene, eller karbondioksid fra bensin-bilene! Nettopp viktige ingredienser for at våre livsviktige planter skal trives, og produsere nytt oksygen luften vår trenger!

Men det snakker ikke politikerne om. De politikere som kun er opptatt av klima og miljø, har med ordets makt forledet sine politiker-kolleger til å tro at dieselbilene er verstinger, og at salg og bruk av dieselbiler må reguleres ned – helst mot null. Så følges dette opp med forhøyede bompenger, diesel-forbud i deler av byene, og en markeds-vridning av bilsalget over til elbiler, som i vesentlig grad produseres ved hjelp av enorme mengder energi fra atom- og kullkraftverk! Virkelig miljøvennlig, dette!

Miljøhysteriet kan føre til at gras, planter, busker og trær vil lide, når nitrogen-oksider og karbondioksid forsvinner, fordi elbilene overtar. Brunsvidde, uttørkede og visne marker og enger, lauvskog og prydbusker – kan bli konsekvensene, om miljø- og klima-folket vinner kampen mot fossilt drivstoff.

Europas regjeringer og byråd har reagert for fort, og lyttet til bil-haterne. Derimot skulle de ha latt være å danse etter oljeselskapenes mektige piper, og latt bilfabrikkene få masseprodusere biler med alternativ teknologi, som brensel-celle, hydrogen, og vannmotoren (oppfunnet i USA i 1986) m.fl. Uten å la seg stoppe av olje-mafia o.l. Miljø-teknologien finnes, men blir holdt igjen. «Oljen skal brukes først!» Nå er det like før BOSCH lanserer elektronikk som vil rense totalt utslipp fra diesel-motorer. Så nå er det kanskje på tide å bremse diesel-hetsen, så verdens beste motor får bevise sin absolutte levedyktighet!

Finnes det blant våre folkevalgte noen med såpass politisk vidsyn og gangsyn, at de kan reagere – og skape en snu-operasjon, hvor moderne dieselmotorer, rensemuligheter, og alternative motordrifts-systemer igjen kan få livets rett? Da vil også grunnlaget for skattlegging av bilbruk falle helt bort, – deriblant bompenger – basert på feil propaganda om «luftforurensing»! Men – styresmaktene vil vel ikke innrømme at de er i lommen på olje-industrien!

Pr. i dag regner pålitelige forskere at kun 2 – 4% av luftforurensingen – som kun er til ubehag for enkelte med luftveisplager – skyldes fossil biltrafikk. Det problemet løses enkelt ved å flytte til mindre plagsomme områder. Bilene kan ikke fjernes! Tenk på hvor mange som plages av pollen om våren. Skulle man fjerne alle bjørketrær av den grunn? Man flytter fra problemet.