NAV må tenke nytt

Publisert 26.8.2022
Foto: Colourbox

Arbeidssøkende personer i voksen alder

Det er nok dessverre mange arbeidssøkende i voksen alder som føler seg som en utrangert og havarert Ford Sierra som ikke går igjennom EU kontrollen og må skrotes.«Vi takker for interessen, men vi har nå valgt kandidat og beklager at valget ikke falt på deg i denne omgang, vi ønsker deg lykke til videre». Dette er ikke ukjente ord for mange arbeidssøkende i voksen alder.

Når man ringer en del firma og ber de være litt mer utfyllende om årsaken til avslaget så skinner det igjennom at ”en yngre kandidat ble valgt”.Det er slik at i dag så ser folk rart på deg når du sier at man er arbeidsledig. «Jammen du som har så god utdanning og så mye erfaring, du må da få jobb».Problemet er at man begynner å bli for gammel for bedrifter som ønsker å ansette yngre mennesker som løper enda fortere. De ser gjerne at du har 40 års erfaring, men du bør ideelt sett være rundt 30 – 35 år gammel.

NAV må tenke nytt

Man snakker hele tiden om prosjekt for å få enkelte grupper ut i arbeid. Tiden er inne for NAV å se på de arbeidsledige som blir betraktet som «for gamle». Disse er en kjemperessurs. De går ikke ut i mamma- eller pappaperm og de er fleksible mht arbeidstid.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag