NBBO: – De skor seg fortsatt ved hjelp av barn!

Publisert 5.3.2018

Av Ellinor Nerbø NBBO
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva sa jeg ikke den dagen jeg troppet opp på Romsdals Budstikke og «tok tak i» avisens nyhetsredaktør for en tid siden, og hvor jeg i harde ordelag kritiserte hele det norske barnevernet. Den kritikken ser man nå er svært så berettiget.

Det er bortimot femti år siden jeg første gangen ble kjent med hvilke forhold barnevernsbarn lever under i svært mange tilfeller. Den gangen møtte jeg en nesten førti år gammel dame som hadde noe å fortelle. Etter det ble jeg veldig nysgjerrig i hva som foregår i dette handelsmarkedet som jeg etter hvert har ment foregår. Det var også dette som fikk meg til å hoppe på den politiske banen og der har jeg tidvis kjempet med harde ord. Dette resulterte også i at jeg startet med bistand for ofrene for det jeg kaller galskapen i dette.

Det nytter ikke av Cappelen eller andre å bortforklare at de ikke har «jobbet godt nok». Det er helt andre «forekomster» som ligger bak. Jeg har nok mer å «ta av» om noen i dette systemet, som vil tørre å gå meg i mot, selv i en rettssal om dere prøver. Til det har jeg sett mer enn nok! Her viser alle de saker jeg har møtt som vitne i når disse har vert til behandling i det systemet, og sett med egne øyner hva som i virkeligheten foregår. Jeg vil si at selv våre politikere i de større partiene (som oftest) ikke ser, altså de er politisk blind på begge øynene når de proklamerer med at vi har et ærlig barnevern i dette landet! Dette er og blir en politisk stor skam for å si dette mildt!

Hvor er forholdet til Europeiske menneskerettighet i dette som Norge er bundet av? Disse brytes hver eneste dag det foregår en sak i både Fylkesnemnda, populært kalt for FY-Nemda, og i den ordinære retten. Ingen plass enn i disse fora lyves det så mye fra norsk barnevern og fra deres medarbeidere, les fosterforeldre når man kjemper om barnets gunst!! Altså pengene som følger med. Det er det som dette egentlig handler om, og da ser jeg at menneskehandel er den store årsaken. Kan også tilføye han som nå i Ålesund sitter i klisteret, noen flere slike i dette systemet?? Tviler ikke på det akkurat. Så har vi i det nære området hatt noen branntilfeller de siste årene som har med barnevernet å gjøre? Hva forteller dette? Dårlig omsorgsevner i denne sektoren som ikke selv har fagkompetanse nok, og da går det som regel bare en vei og den peker nedover.

Det som man ser i dette gjennom dokumenter man som hjelper og «rådgiver» for ofre, er jo at man får tilgang til dokumenter som i mange tilfeller ser ut for å være produsert for å holde på barnet. Ingen av produsentene tenker på at dette dokumentet vil ligge i ett eller annet arkiv til evig tid, og ingen kan dementere feil og mangler, for da innrømmer man at man har feilet. Da er saken et feilgrep man for alt i verden ikke vil innrømme, for her koster dette penger som faller i hendene på noen som kanskje ikke skulle hatt den betalingen. Dette gjelder også for kommuneadvokatene i sakene, psykologene, og enda flere som skor seg ved hjelp av disse barna. Så dette er god butikk for svært fremtredende mennesker som gjør at barna blir en handelsvare, ergo menneskehandel med godkjent-stempel!