Nedlagte skoler må bevares som samfunnshus og ikke selges

Publisert 2.2.2024
Foto: Privat

Leser i media at man for kun 300.000 kroner kan kjøpe en hel skole på 650m2 og 3 mål tomt  i Inndalen.
Verdal kommune har ikke lenger behov for eiendommen til skoledrift, og vil selge bygningsmassen. Dette er rett og slett galskap av kommunen å gjøre. Bygget som ble bygd i 1977 og   ligger i boligfeltet i Garnes, i nærheten av barnehage, idrettsanlegg og fotballbane.

Det har forsvunnet over 1.000 skoler siden 1986

Selv om mange små skoler er nedlagt, har fortsatt 32 prosent av alle grunnskoler i Norge færre enn 100 elever.  Det er enda håp å berge en del av de minste skolene i distrikts Norge. Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag er jeg bekymret over den sentralisering som gjøres på skolesektoren og frykter at ytterligere fjerning av mindre skoler vil føre til at enkelte distrikter kan bli nedlagte.

Jeg har stor forståelse for engasjementet til folk når man snakker om å sende barna mange mil med buss hver dag, men i tillegg er skolen som samlingspunkt et viktig argument for Pensjonistpartiet. Er det bare økonomi man tenker på eller bruker man litt sunn fornuft? Hvis en lokal skole vedtas nedlagt så SKAL man pålegge kommunen å dokumentere grunnlaget og ikke minst legge til rette slik at lokalene kan brukes til samlingssted.

Det skal ikke være slik at en kommune kun skal legge frem økonomi når man foreslår å legge ned en skole. Det må være annet enn penger som teller i en slik viktig sak. I denne saken i Inndalen er beløpet på 300 000 kroner for en slik skole en skam. Verdien for en slik bygning for nærmiljøet bør være mye mere verd når man tenker på viktigheten av et møtested/ samlingspunkt.

La boligfeltet ta over huset gratis til et samlingshus

Det kommer både yngre og eldre til nytte. Ensomheten eksisterer også i distriktene og et viktig møtepunkt må man prioritere i de områdene der dette kan være aktuelt. Man selger ikke et hus til usle 300 000 kroner når samfunnsnytten er mange ganger mere.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag