Nei – Laila Dåvøy!

Publisert 12.11.2018
Foto: Wikipedia

Ditt angrep på Arbeiderpartiet er både uverdig og usant. Du fremstiller det slik at AP angriper KrFs kjerneverdier. Så må det etter min mening være kun en sak, nemlig kontantstøtten, men den har det da vært uenighet om i alle partier utenom KrF.

Har Laila Dåvøy sovet i timen mon tro? Når hun da så seiersikkert roser at landsmøtet i KrF med knappest mulig flertall, valgte den blå siden. Men hadde KrF i Rogaland holdt seg til rent trav, så kunne resultatet blitt et annet. Lederen i dette partilaget er ute i dag og beklager det inntrufne. Så hva avdekker det da? Jo, ganske enkelt. Hadde Rogaland fulgt spillereglene, ville det blitt halvparten

rødt. Det beviser da at halvparten av delegatene ønsket et samarbeid med venstresiden. Er ikke det litt merkelig Laila Dåvøy? Jeg går ut i fra at når du så ettertrykkelig mistenkeliggjør Arbeiderpartiet, så slipper vel ikke Senterpartiet og SV unna heller. Det er vel samme «møkka» det også?

Laila Dåvøy bruker metaforen «sitt sanne ansikt». Ingen dum oppfatning av et partis sjel. I hvilken grad KrFs sjel er så mye sannere en andre partier, kan så absolutt diskuteres. Som Laila Dåvøy sikkert vet, så står K’en I KrF for kristelig. Man skulle da tro at nettopp dette partiet hadde de 10 bud godt plantet på sin grunnplanke. Jeg skal ikke fegerere alle de 10 budene, men dvele litt ved det 8.
”Du skal ikke si usant om din neste”.

Som tidligere statsråd og stortingsrepresentant, vil det forbause meg storligen om at en KrF’er ikke kjenner til Arbeiderpartiets sjel og historie. Kan en da regne med at du har samme oppfatning som Sølvi Listhaug og Siv Jensen proklamerte, at dersom Jonars Gahr Støre ble statsminister ville det bli en tragedie for landet. Der kan Laila Dåvøy se FrPs sanne ansikt, et ansikt som KrF nå skal dele seng med i kommende to år.

Per H Midtgaard