Nei til flere av luftens tiggere!

Publisert 23.5.2018
Av Terje Haugom MOD
Foto: Wikipedia

Bergen vil ikke ha mer bybane enn det vi har fra Byparken til Bergen Lufthavn Flesland! Befolkningen i Åsane vil ikke ha den, – de er godt fornøyd med buss-tilbudet, som fungerer glimrende! Likeledes i Fyllingsdalen! Og med bakgrunn i dette, vil ikke byens befolkning ha flere bomstasjoner, høyere takster – og en fullstendig feil-basert økning for dieselbiler!

Samtlige kommunalråder for byutvikling må få omgående timer hos byens beste psykologer og psykiatere! De – og særlig Tryti – går med langt framskredne tvangsforestillinger om at Bergen MÅ få bybane til Åsane, Spelhaugen og Loddefjord – uansett hva det må koste innbyggerne i form av bompenger, skatter, avgifter, avståelse av eiendom, riving av hjem og næringsbygg, egen upopularitet og fiendskap! De er villige til å gå over lik for å få realisert denne idiotiske kongstanken!

Hadde EU-domstolen visst hva disse blodsugerne holder på med, hadde Bergen blitt satt under administrasjon! Kanskje noen av leserne har kontakter i Brüssel som kan se på galskapen? På Løvebakken er det ingen hjelp å finne, for der er de like mye rammet av håpløse kongstanker som i statsministerens hjemby! Bompenge-innkreving er blitt en landsomfattende pestbyll, som minner mye om Svartedauden – bare verre! Selv rypene i Jostedalen slipper ikke unna bompenge-gribbene! Det at folket skal betale regningene som Staten egentlig skulle betalt, er blitt en hyper-smittsom sovepute av gigantisk format!

La oss gå sammen om å stable på beina et nytt parti til valget i 2019 og 2021! Et parti som klarer å omfordele pengene, slik at hele bompengesystemet fjernes, alt tåpelig arbeid med ny trikk til bydelene stanses – og det satses på matebusser og intercity-busser, at alle tullete avgifter som f.eks. eiendomsskatt forsvinner, og at Norge sørger bedre for sine egne eldre og syke, og sørger for nye, trygge vei- og bane-forbindelser også her vest – før man skal ut og redde verden! Selektiv innvandring – etter arbeidsmarkedets behov – må innføres, og full asyl-stopp. Så må vi sørge for å få inn gode politikere, som forstår at de er tjenere for folk og samfunn, og ikke slik som nå – diktatorer!