NEI til veiprising og bompenger!

Publisert 11.1.2019
Foto: Colourbox

Satellitt-kontrollert veiprising via GPS er en «Storebror ser deg»-inngripen i nordmenns bevegelser i bil. Dette vil Demokratene ikke ha! Bompenger på veletablerte og nedbetalte veistrekninger, broer og tunneler er i strid med EUs regelverk, og slår urettferdig ut for by og landsbygd, og ruinerer mange familiers økonomi. Demokratene vil derfor heller ikke ha bompenger som stat og kommuners veletablerte måte å melke nordmenn på: Bilen er blitt melkeku nr.1!

Det er STATENs ansvar å planlegge, bygge, finansiere og drifte Norges veinett. Og det handler IKKE om dårlig råd i oljelandet Norge! Nå er antall billig-kjøpte og billig-driftede el-biler i Norge blitt så stort, at myndighetene er nødt til å følge Victor Normans (NHH) anbefaling: Fjern alle fordelene ved kjøp og bruk av el-bil, for norsk økonomi vil ikke tåle dette stort lenger, og Demokratenes råd: Nettopp ved å behandle alle bileiere likt, og ved å innføre full moms på el-bilkjøp, samt andre avgifter som for diesel- og bensinbiler (f.eks. trafikkforsikrings-avgift), vil STATEN tjene flere milliarder mer, enn som nå med det forhatte bompengesystemet – som da SKAL fjernes! El-biler sliter også asfalt, belaster strømnettet, og tar plass både på vei, p-plass og på ferger!

Ingen overvåking, ingen forhatte bompenger, men et rettferdig system der alle på 4 hjul behandles likt! Glade trafikanter som føler å bli rettferdig behandlet, og hvor valget er enkelt: Vil jeg fylle strøm på min bil, og betale for strømmen, – eller: Vil jeg fylle diesel eller bensin, og betale for mitt drivstoff? Staten vil tjene ca. 11 milliarder på å gjøre det slik Demokratene har hevdet lenge, mot 10 milliarder som nå. I juli 2017 tok stat og kommune inn 28 millioner hver dag fra norske bilister! En avgift som slår helt sykt ut, alt etter hvor grisk en kommune er! Og Bergen er i teten i så måte, i konkurranse med Oslo!

Terje Haugom, Demokratene.