NJ: Regjeringen tar ikke journalisters kildevern på alvor

Publisert 15.2.2019
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Wikipedia (Innfelt: Olav Martinussen)

I Sverige er det ved lov forbudt for politiet å etterforske en pressekildes identitet. Den samme loven vil Norsk Journalistlag ha innført i Norge. Et lovfestet vern av kilder er noe den sittende regjeringen ikke synes å ville ta på alvor ifølge NJ.

Fra et oppslag i fagavisen Journalisten har vi sakset følgende (gjengitt i kursiv stil):

”NJ kjenner ikke til et eneste eksempel fra nyere tid der politiet korrekt har fulgt dagens kildevernregler ved ransaking og beslag. Vi ønsker som i Sverige derfor også et generelt forbud mot at politiet kan etterforske en kildes identitet. NJ er også skuffet over at departementet ikke følger opp Straffeprosesslovutvalgets forslag om en egen bestemmelse om vern av upublisert materiale”.

Det følger bl.a. av pressens ”vær varsom-plakat” at pressen har plikt til å verne om sine kilder i enhver sammenheng. Det vil derfor være direkte skadelig for all pressevirksomhet om man skulle la myndigheter få rett til å kreve navn på anonyme kilder. Det er jo et stort paradoks at det er lovfestet at man får være anonym i eksempelvis barnevernssaker.

Her kan hele saken leses: https://www.nj.no/nyheter/regjeringen-tar-ikke-journalisters-kildevern-pa-alvor/