Noen må stoppe Erna Solberg!

Publisert 27.8.2018
Av Per H. Midtgaard
Foto: Wikimedia/Kjetil Ree

Landbruksministeren hadde ikke penger til bønder med dramatisk avlingssvikt, men 35 millioner til ansvarsløse jenter som eksponerer seg og sin kropp på internett, er mer viktig enn å sikre vår matforsyning. Og det dreier seg om et betydelig beløp, 35 millioner, sannsynligvis rett ut av vinduet. Hvem er det som skal «SKO» seg på dette beløpet da, mon tro.

Under Arendal – uken måtte Regjeringen og statsministeren tåle hard kritikk fra Riksrevisjonen om rikets sikkerhet. Her var det på ingen måte fulgt opp kravene fra 22. juli – kommisjonen. Offentlige bygninger er ikke blitt sikret tilstrekkelig ved eventuelle terrorangrep. Mat og vannforsyning er ikke nevnt med et ord. Kriselager av korn er heller ikke tatt høyde for. I det hele. Denne regjeringen gjør ikke jobben sin tilfredsstillende. Men det skrytes i hytt og pine hvor fantastisk denne regjeringen yter og skaper virksomhet, og tilsynelatende er det denne regjeringen som rager høyt over alle tidligere regjeringer som har styrt landet, og spesielt i forhold til den «elendige rød – grønne», som bare har skadet landets næringsliv og sosiale system. Da må det virke uendelig rart at statsministerens partifelle Per Cristian Foss, leder av riksrevisjon, feller en så knusende dom over denne regjeringens unnfallenhet.

På ett punkt skiller denne regjeringen seg klart fra alle tidligere regjeringer, nemlig det å ta i bruk tvang som redskap for å tvinge igjennom sin vilje, stikk i strid med folkeviljen, tvinger kommunalminister Monika Mæland sammenslåingen av Troms og Finnmark, selv når nesten 90 % av finnmarkingene sier nei. Det å neglisjere folkeviljen vil ofte ende opp med en gedigen bumerang, som sannsynligvis vil slå til med full styrke til kommende valg. Ja, som min gamle bestemor sa: som man reder så ligger mann.