Nordmenn i utlandet må få beholde sine opptjente rettigheter

Publisert 10.4.2018

Foto og montasje: Sfm.no

Demokratene I Norge konstaterer at mange, og stadig flere, nordmenn velger å flytte permanent eller å bo lengre tid i utlandet. Særlig mange pensjonister, både uføre og alderspensjonister, velger dette med sikte på helsebringende effekter på grunn av klima. Men vi ser også en økning i at folk i arbeid velger å bo helt eller delvis i andre land. Dette medfører enkelte problemstillinger, både når det gjelder trygdeytelser, omsorg, rehabilitering og skattemessige forhold. 

Alt for mange har blitt satt i en helt umulig situasjon grunnet mangelfulle svar fra forskjellige offentlige kontorer. Vi registrerer blant annet en forskjellsbehandling fra ligningskontor og folkeregister avhengig av hvor kontoret måtte ligge. Det er derfor nødvendig å sørge for at NAV Internasjonal er i stand til å gi nødvendig og riktig informasjon til alle. Vi vil derfor i perioden foreta en grundig gjennomgang av internasjonale avtaler og norske lover, med sikte på å legge forholdene bedre til rette for nordmenn i utlandet.

Demokratene mener det grunnleggende må være at man skatter kun til et land, og at det er i landet man skatter til, man skal inneha og opparbeide seg videre rettigheter. Det betyr at man enten er skattepliktig til Norge og betaler ordinær skatt hit, eller så er man skattepliktig i landet man har flyttet til. Det skal ikke ilegges kildeskatt på pensjon til nordmenn som er skattemessig utflyttet. Pensjonsytelser er individuelt opparbeidede rettigheter. Disse skal ikke avkortes, selv om pensjonisten velger å bosette seg i land med lavere kostnadsnivå enn Norge.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge