Norge 2018: Takk for din innsats!

Publisert 2.7.2018
Av Jan Hansen, frilanser MNJ
Foto: Colourbox. (Endret av sfm.no)

Det sies ofte at et bilde forteller mer enn tusen ord. Ja, det gjør det faktisk. Men noen ganger trenger et bilde en litt mer dypere forklaring for å bli forstått, og her kommer vår forklaring til bildet i headingen – i klartekst.

Vi befinner oss i året 2018, hele 51 år etter at Lov om Folketrygd ble vedtatt av det norske Stortinget. Siden midten av 1970 tallet har norske pensjonister blitt fratatt ca. 500 milliarder kroner i rettmessig oppspart pensjon. Dette har sfm.no skrevet om flere ganger tidligere. Det er den norske staten – som med bred tverrpolitisk støtte på Løvebakken, har fått lov til å stå bak et slikt gigantisk ran av eldre.

Fortsatt må norske pensjonister kjempe for sin rett til pensjonen de i utgangspunktet har spart opp til, bl.a. gjennom innbetalinger pensjonsinnskudd, skatter og trygdeavgifter, noe andre og yngre må gjøre i dag – selvsagt. Forskjellen er derimot fortsatt den at staten, og ut fra en ren vinnings hensikt, fortsetter med å underregulere pensjoner fra år til år, og igjen med full tverrpolitisk støtte.

Fra den 1.1.2015 ble det bestemt at alle trygder og pensjoner skulle regnes som vanlig lønnsinntekt, likeledes skattes deretter. Det vil i klartekst si at pensjonister i dag, betaler samme skatter og trygdeavgifter som vanlige arbeidstakere i det norske samfunnet. Staten soper inn penger men synes aldri å få nok. Det igjen takket være særdeles avgiftskåte og tankeløse folkevalgte, slike som fortsatt ikke begriper at folk skal kunne bo og leve av det de tjener.

Å være gift eller å bo sammen med et menneske er i Norge er også straffbart, men ikke for alle. Du blir ikke idømt fengselsstraff eller bøter, men du blir økonomisk straffet gjennom at staten tar 10 % i straffegebyr av den enkeltes grunnpensjon. Skulle noen driste seg til å ikke opplyse om hustru eller samboer, ja da vanker både bøter og fengsel grunnet bedrageri. Men hva er det staten driver med da?

Det må og være tillatt å spørre om hvorfor mange eldre i Norge, slike som bor på syke- og aldershjem, får en så til de grader respektløs og uverdig behandling i det norske samfunnet, som ”takk for innsatsen”. Vanlige arbeidsfolk blir ofte plassert på billigst mulig måte, mens avgåtte topp-politikere derimot, ofte får en helt annerledes og langt bedre behandling.

Statsminister Erna Solberg roper fortsatt opp om at ”vi tar vare på hverandre”. Akkurat denne løgnaktige og utdaterte frasen bør hun holde for seg selv. For Norge tar ikke godt nok vare på alle eldre, noe landet derimot er lovmessig forpliktet til å gjøre, også iht. den loven som står over norsk lov, nemlig vår grunnlov. Hvor mange av dagens makthavere er klar over at vi har en slik lov? Det virker ikke å være mange av dem som i dag sitter på Løvebakken?

Kom gjerne med kommentarer:
E-post: [email protected]