Norge – en nasjon i oppløsning?

Publisert 2.11.2018
Arkivfoto: Sfm.no

Vi som har levd en stund, har hatt rikelig med tid til å se tilbake på forskjellige regjeringer og bystyrer og hvordan vårt land og største byer er blitt styrt gjennom en drøy generasjon. De siste 10-15 årene synes det som om dagens politiker-generasjon – både i Stortinget og Regjering og lokalt f.eks. i Oslo og Bergen, – fullstendig mangler fremsyn – visjoner – og at de ikke aner hva en konsekvensanalyse er. Politiske ideer – som ofte gjerne kan kalles vrangforestillinger – presses gjennom – i mange tilfeller for en svært kortvarig gevinst. Som regel uten gevinst!  Mye av elendigheten er norske politikeres sanseløse tilbedelse av hva som kommer fra EU/EØS.  Da blir det knefall umiddelbart.

Det har flere ganger – også her i Samfunnsmagasinet – vært pekt på (OG GRUNDIG DOKUMENTERT!) hvordan dagens politikere ettertrykkelig tråkker både på Grunnloven og andre lover. Statsminister Erna Solberg har blitt spurt konkret her i avisen om hun er klar over at regjeringen endatil bryter Grunnlovens paragraf 1 om landets selvstendighet og frihet.  Hun nedlater seg ikke å kommentere/svare – selvsagt fordi man der traff et svært så ømt punkt som hun ikke kan benekte. Og da er det jo enda verre å måtte innrømme det. Det ville jo være altfor pinlig – ja direkte farlig. Hun er altså helt klar over lovbruddet! Etter norsk lov skal lovbrudd straffes.

Det er et paradoks at vi i dag har like uansvarlige politikere både i Stortinget, i Regjeringen og i bystyrene i Oslo og Bergen. Mye av det som vedtas og gjennomføres er såkalte direktiver fra EU/EØS. Mye av det stemmer ikke overens med norsk lov som dermed brytes for å tekkes en union vi ikke er medlem av! Den sittende regjeringen jobber helt klart målbevisst for å snik-innmelde Norge i EU. Litt etter litt vil Norge fortsette å rette seg etter nevnte direktiver, og det vil gå så langt at vi blir mer og mer innviklet i EU-Unionens spindelvevnett. Og da vet vi at jo mer vi kaver for å komme løs, jo fastere vil vi bli satt. Her gjelder nemlig ikke demokratiske spilleregler.

Regjeringen Solberg jobber målbevisst og systematisk for å selge det norske arvesølvet til spottpriser. Her kan kort nevnes El-kraften og NSB, – og det har også med EU-direktiver å gjøre når Norge «må» gi fra seg rettighetene til å drive både taxinæringen, bussnæringen, og mye annet. Her er det EUs konkurranseregler som gjelder. Slik virker systemet helt inn i byenes lokale styrer. Høyre privatiserer for enhver pris – offentlig drift etter norsk lov er blitt tabu for det partiet. Man kan allerede trygt kalle Høyre for lovløshetens parti.

Jeg skal ikke her igjen komme nærmere inn på Solberg-regjeringens splittelses-politikk når det bl.a. gjelder alle de såkalte «reformene» og tvangs-sammenslåingen av fylker og kommuner, som hele tiden, helt klart, har vært sterkt i mot folkeflertallets ønsker. Flere dusin andre saker kunne nevnes – igjen. Men hva betyr demokratiske regler for et klart totalitært parti? Jeg, og mange med meg, konkluderer med at vi aldri i løpet av etterkrigs-årene har hatt en verre regjering og verre bystyrer/byråd i Oslo og Bergen enn i dag! Det er tidenes mest råtne politiker-generasjon som styrer – med bind for øynene!

Wilfred Høsteland