Norge er blitt en ren kolonistat under EU

Publisert 14.1.2023
Foto: Colourbox

ET NIKKEDUKKE-DEMOKRATI ELLER ET DELTAKER-DEMOKRATI

Gradvis går det opp folk de fleste at vår felles strøm – som vi – gjennom kommuner, fylker og stat er eiere av, ikke lenger tilhører det norske folket og det norske demokratiet. Etter at Norge godkjente EØS-avtalen, og underla landet EØS-loven (EU-retten og EU-domstolene), har ikke Norge noen ting de skulle ha sagt lenger. All makt er overført til EU, EUs energibyrå Acer, og kraftbørsene – i betydning det private nederlandske investeringsselskapet Euronext.

– Ikke kan vi bestemme prisene på vår egen strøm.
– Ikke kan vi bestemme forsyningssikkerheten før det er en ekstremsituasjon.
– Strømavtaler inngått i EU og Storbritannia har forrang foran norske interesser.
– Ikke kan vi bestemme om vi vil ha et toprissystem eller ikke.

Hvordan kunne det skje at Norge er blitt en ren kolonistat under EU, og det private Euronext? Takk i første rekke Fremskrittspartiets tidlige olje- og energiminister Terje Søviknes, under ledelse av tidligere statsminister Erna Solberg, for at det er blitt slik. Det var de som har ansvaret for Norges tilslutning til EUs energimarked (EUs tredje energipakke) og tilslutnings til EUs energibyrå Acer (reguleringsmyndigheten).

Det er fordi velgerne er henvist til et nikkedukke-demokrati – hvor velgerne opplever lite korrekt, eller ingen saksopplysning i viktige saker for befolkningen (eksempelvis strømpriser) og hvem som har førsteretten på krafta som vi selv eier – som det nå er EU som «bestemmer». Markedsliberalistiske medier, pr- og konsulentbyråer fra inn- og utland, politikere, private håndplukkede regjeringsoppnevnte «ekspertutvalg» mv, driver med uriktig eller mangelfull informasjon, manipulering og direkte løgner for å påvirke velgerne. På denne måten har vi fått et nikkedukke-demokrati.

Ja-til-EU-/ EØS-partiene inviterer ofte en markedsliberalist (med høyrepartienes holdninger), «110%» EU-tilhenger som holder et foredrag uten motforestillinger, eller anledning til en gjennomgripende debatt (Nikkedukke-demokrati). Valgene i Norge manipuleres av meningsmålinger på politikernavn (persondyrking), og ikke på hva slags politikk som skal føres.

Det vi tenger er et deltakerdemokrati, slik det var da velferdsstaten ble utviklet i et trepartssamarbeid (stat, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden). Tilbake til et demokrati, med en folkeopplysning om de viktige sakenes innhold, og hvor partimedlemmer har muligheter til reelt å kunne påvirke. I stedet forvitres demokratiet fra dag til dag. Det er bekymringsfullt at ved Stortingsvalget i 2017 stemte 79,4% av velgerne på partiprogram/ partier som gav oss:

– Dyrere strøm.
– Sterkt nedtappede vannmagasin – som medførte at vi måtte kjøpe dyr strøm fra EU for å få fylt opp igjen vannmagasinene.
– Nekt til å bestemme over egne strømpriser, og som medfører at skattebetalernes penger anvendes for høye de økte strømprisene høye, skape mer inflasjon – dvs. i stor grad å overføre felleskapets penger til private spekulanter.
– Vil nekte Norge å innføre et toprissystem på strøm, og salg av strøm til selvkost pris.

I 2021 stemte 84,1% av velgerne å videreføre denne politikken. Nikkedukke-demokratiet koster oss meget dyrt! Hva er viktigst? At folk får billigere strøm, med påfølgende billigere varer og tjenester, trygge konkurransedyktige arbeidsplasser mv (deltaker-demokrati), eller at noen «ja-til-EU- og EØS-tilhengerne» får være statsminister/ statsråder i et nikkedukke-demokrati?

Jørund Hassel, Lillehammer

https://www.abcnyheter.no/…/ntb-erfarer-eu-avtale…