Norge er korpsenes land

Foto: Thomas Bjørndahl/Wikipadia
Publisert 6.5.2024

Vi nærmer oss 17. mai og korpsene har begynt å forberede seg til den store dagen. Siden 2004 har antall korpsmusikanter i Norge gått ned fra 30009 til rundt 16000. Mange korps har blitt lagt ned.

Nå leser jeg i media at Soknedal og Støren skole-korps kan bli lagt ned og kontoen er bortimot tom. Slik er dessverre situasjonen for en rekke korps rundt i landet. Skolekorpstradisjonen har eksistert i Norge siden 1901. Ingen land kan vise til en tilsvarende tradisjon. Dette er en kulturarv.

Den norske korpstradisjonen er unik i verdenssammenheng. Å bli betegnet som kulturarv gjør at Norge som nasjon får et særlig ansvar for vern av korpstradisjonen. Vi får jobbe aktivt politisk om hva kommuner, fylker og storting kan gjøre for at ikke flere korps blir lagt ned. Løft problemstillingen i alle kommunestyrer og fylkesting slik at problemstillingen kommer frem.

Jeg utfordrer politikerne rundt i landet til å komme på banen for å styrke korpsvirksomheten. Det handler både om penger og om lokaler for å øve i.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag