Norge har ikke plass til alle som flykter

Publisert 26.8.2019
Foto: Wikimedia Common

Ja visst er det synd på flere av disse som begir seg på den livstruende seilasen over Middelhavet, men jeg sa et men her. De som altså er truet med tortur også videre. De som reiser kun av økonomiske grunner, har ikke noen rett til beskyttelse, for også det er mange. Så er det alle de som reiser med falske identiteter. Det blir påstått at disse er fattige. Hvordan kan så de reise? Hvem finansierer disse turene? Islamister er interessert i å forflytte seg nordover i Europa, ikke som følge av beskyttelse, men for å spre terror og frykt.

Nordmenn mener man skal ta dem til Norge, fordi ingen andre Europeiske land vil ta dem i mot. Dette er til dere som kritiserer regjeringen for å sende dem tilbake dit de kom fra. Norge er ikke stort nok til å huse alle de millionene som vil til Europa. Dere er opptatt av en såkalt marka grense. Det kan dere bare glemme om dere skulle få viljen deres. Alle som allerede bor i Norge og alle de som kommer, har etter loven rett på en bolig og ett levegrunnlag som er vanlig i Norge. Etter Grunnlovens § 98 er det forbudt med forskjellsbehandling. D.v.s. at i byene må de bygge skyskrapere for å få plass til de som kommer. Det har vært praksis at Nordmenn må flytte fra bolig, for at de som har kommet som flyktninger skal overta boligen. Det kan være folk som en periode har vanskeligheter å dekke kostnader til boligen. Da har det hele tiden vært og er det fremdeles at de blir nektet hjelp. Enden på det er at det er disse nye som har kommet som får overta denne boligen. Dette er brudd på den før nevnte § 98.

Norge har ingen plass til alle de som vil til Europa og blir reddet av Norske skip. Selv Nord Afrikanske havner nekter å ta dem imot. Da bør Norge få til en avtale med Italienske myndigheter om å organisere en leir, som bl.a. Norske immigrasjonsmyndigheter jobber med å få silt ut alle de som kommer med falske dokumenter. De som nekter å fortelle hvor de virkelig er fra, kan velge mellom fengsel eller å komme med sannheten. Jeg vet at dette er strengt, men også Nordmenn har rett på å få leve i fred, uten å være redd for å havne i boliger som er helsefarlige å bo i, noe vi har sett til tider.

Hans Bauge