Norge kan ikke redde hele verden!

Publisert 6.9.2019
Foto: Colourbox

Hvem er det som «snikislamiserer»? Kan man tenke seg at blant våre politiske partier, så er det enkelte som ikke ser hva som skjer i vårt land. Klarer noen i det hele tatt å se at når den muslimske befolkning blir mange nok i Norge, så vil vi bli mer islamisert? Da vil neste steg bli islamske politikere som vraker det demokratiet vi i flere hundre år (snart) har klart å opparbeide oss? Men da sniker det seg et annet spørsmål seg frem. Hvordan har våre politikere gjennom de siste femti årene som har gått, oppfattet dette med vårt «demokrati»??

Mange har nok fått kjenne dette på kroppen på mange måter innenfor offentlig tjeneste som også mener at de er demokratiske, men for hvem, for seg selv?? Men ingen «institusjon» i samfunnet verden rundt har et mer kynisk menneskesyn enn islam når det kommer til stykket. Selv Kongen sa jo at lille Norge ikke kan redde verden alene, med andre ord vi kan ikke ta hele verden hit, det er det ikke plass til. Derfor har vi i alle fall ett parti i regjering (FrP) som setter ord på hva folk mener. Selv KrF bør skjønne at Norge ikke kan være verdenshjelper i ett og alt.

Årsaken til at folk flykter er hjelpeløshet og fattigdom, samt undertrykking man ønsker å fri seg fra. Så er det et stort Men. Altså: Når man velger å flykte fra slike steder, så tar man samtidig med seg i ryggsekken holdninger og levesett, som ikke virker forenlig med det man har dit man lander til slutt, og dette skaper problemer både menneskelig og intellektuelt, samt at man ved hjelp av sine forfedre gjennom generasjoner, har levd etter mål og meninger som får en til å mene at det er menneskene i de landene man havner i som lever feil.

Hva skjedde med nordmenn som dro til Amerika? Jo, de ble norskamerikanere med et amerikansk levesett og livsførsel som lignet på det de forlot. Hva skjer om en, la oss si jeg, hadde flyttet til et muslimsk land?? Jeg hadde blitt tvunget til et muslimsk levesett og derav kleskodeks og andre levemåter, slik de gjør det der i undertrykkelsens navn!! Derfor mener jeg at når de selv velger å dra, så bør de legge ryggsekkens innhold fra seg på dørstokken når de drar, og ikke ta den med hit.

Tro kan man gjøre, men å så tydelig fremheve hva de tror mener jeg er en feil. Deres islamske tro innehar så mye underlig, for å si det mildt, at dette bør tilsidelegges når man ser at dette går galt avsted i flg. norsk lov. Svært mye er og har vert omtalt i noen nettsteder og når enkelte undersøker påstanden i Koranen, og finne hold for det, så bør vi se vår «besøkelsestid». Tar vi imot flere enn nå vil det gå fryktelig galt.

Ellinor Nerbø