Norge sett fra Russland – og fra oss selv

Publisert 25.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia Common/Clemens Franz 

Bergens Tidende hadde 23. mai et nesten 2-siders oppsett med referat fra en russisk journalists besøk i Norge. Krigskorrespondenten Jurij Snegirev var fra regjeringsavisen Rossijskaja Gazeta, og fant en ganske mangesidig bunt med mer eller mindre tvilsomme opplevelser ved besøk i Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar. Jeg tror ham på det meste av det han hadde opplevd, – en del av det er vel de fleste klar over er riktig.  Han skrev at Norge er på avgrunnens rand. Det høres selvsagt dramatisk ut, men på visse områder kan man egentlig forstå ham. Han hevdet også at Norge drukner i sin egen toleranse. Men det var jo positivt at han fant Bergen og Hamar som to trivelige byer!

Jeg skal ikke gå i detaljer med alt han hadde å berette, men jeg vil sitere Bergens Tidende på noen punkter som kanskje kan være til ettertanke: Han opplevde tiggere som kjørte Mercedes – at Norge ut fra det var et mekka for tiggere. Mercedes’en hadde de angivelig kjøpt etter å ha levd på tigging i Norge en stund. Ja jeg kan vel kort kommentere at når man ser på alle tiggerne som sitter omkring på annethvert gatehjørne i f.eks. Bergen, så vil jeg tro det blir penger av det. Flere av dem har plakat med seg som sier at de er syke. Men når dagens tigger-timer er over, springer de av gårde som spreke sportsfolk!

Nevnte journalist fortalte også at det er i Brüssel man finner roten til Norges problemer. Her var det Norges Schengen-medlemsskap som sikrer åpne grenser i Europa han viste til. Og her kjenner vel de fleste igjen problemet. Norske regjeringer jo vendt ryggen til både Grunnloven og andre lover for å tilfredsstille EU/EØS og andre Europeiske instanser, som landet er mer eller mindre bundet til – MOT Grunnlovens paragraf 1, etc.!

Og her vil jeg gjerne koble inn en annen sak som ikke er referat fra nevnte russiske journalist. For ørtende gang har fritidsbåter rundt om på Vestlandet blitt ribbet for påhengsmotorer, i følge Bergensavisen 23. mai. Men denne gangen hadde politiet spanet på dem, og tok fem rumenere som ankom i 2 biler. De hadde allerede stjålet motorer for ½ million kroner som foreløpig ikke er kommet til rette. De har altså vært «faste gjester» i flere båthavner utenfor Bergen. Det dreier seg om en liga, og disse 5 sitter nå i varetekt i Bergen. Vi er temmelig vant med østeuropeiske tyveribander også på andre områder. 

Her går i første rekke selvsagt tankene tilbake til regjeringen Gro Harlem Brundtland som egentlig har hovedansvaret for elendigheten. Det var en regjering uten fremtidsvisjoner og dømmekraft. Den regjeringen hadde ikke evnen til å se konsekvenser av Schengen-medlemmskapet – eller var det viljen som manglet? Grensens skulle jo i hvert fall åpnes for enhver pris, så det ut til. Vi har gjennom årtier sett konsekvensen av denne betydelige ulykken for vårt land! «Noen» burde bli stilt til ansvar – det er enda ikke for sent! Det dreier seg jo egentlig om landsforræderi. Hvis Norge ikke forlater Schengen kan vi se frem til verre og verre tider m.h.t. østeuropeiske tyveribander – også dem som gjentatte ganger har ranet og mishandler eldre mennesker i sine egne hjem! Vi kan ikke lenger tolerere en slik utvikling og har et klinkende klart krav om at galskapen stoppes!