Norges avhengighet av utenlandsk arbeidskraft

Publisert 30.1.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Corona-krisen har avdekket fakta som tilsier at Norge har gjort seg svært så avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Dette gjelder også import av mat- og andre husholdningsvarer. På hjemmebane har store deler av industrien – gjennom flere år, latt være å opprette lærlingeplasser slik at bla. ungdom i Norge, ikke har fått mulighet til å utdanne seg til fagarbeidere som det nå viser seg å være stor mangel på. Den kjente og såkalte Reform 94 som Gudmund Hernes sto bak, ble aldri slik intensjonen med den var.

Norge har mange fagutdannede som ikke får jobb i faget de er utdannet i. Det går til og med fagutdannede politifolk uten jobb. Årsak: Det finnes ikke ledige jobber -hevdes det fortsatt? I dag viser det seg også at den såkalte «politireformen» som den nåværende regjeringen står bak har vært en ren fiasko. Politiet er heller ikke lenger der de var og fortsatt burde ha vært. Derfor har særlig utenlandske kriminelle nærmest fått herje fritt over hele landet. Slik uansvarlighet koster, og forsikringsselskapene er de beste vitnene.

Fellesproblemet handler ene og alene om økonomi, statens innsparinger(?) og høyest mulig fortjeneste – selv for staten. Byråkratiet som har vokst kraftig de siste årene skal også mettes og lønnes. I dag er NAV blitt landets største arbeidsgiver kan det virke som. Norge har over 100 000 ledige som får penger fra NAV hver neste måned. Corona-krisen bør være en kraftig vekker for våre politikere. På tide å tenke nytt og mer fornuftig.

Jan Hansen
Frilansjournalist (MNJ)