Norges Bank med raskt svar til sfm.no

Publisert 1.10.2018
Av redaksjonen
Foto: Colourbox

Den 29.9.2018 publiserte sfm.no et oppslag med følgende tittel: ”Tar Norges Bank hensyn til vanlige inntekter når styringsrenten skal videre oppover?”. Sfm.no sendte linken over til Norges Bank og ba om en kommentar. I en e-post svarer bankens kommunikasjonssjef, Andreas Andersen følgende (gjengitt i uthevet tekst):

Norges Bank er opptatt av å kommunisere bankens vurdering av sentrale spørsmål som dette åpent og på samme vis til alle. De svarene vi har å gi vil du derfor finne i Norges Banks publikasjoner.

For de spørsmålene du stiller er svarene først og fremst å finne i årets tredje utgave av Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. På denne rapportens nettside har vi også oppsummert bakgrunnen for hovedstyrets rentebeslutning på en kortfattet måte. I tillegg vil du kanskje ha utbytte av å se opptak fra vår pressekonferanse 20. september 2018, der vi, i tillegg til å fremlegge hovedstyrets rentebeslutning og analysene i Pengepolitisk rapport, svarer på spørsmål fra fremmøtte journalister.

Her finner du siste utgave av Pengepolitisk rapport og kortfattet redegjørelse av bakgrunnen for rentebeslutningen: https://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2018/318/

Her finner du pressekonferansen og annet bakgrunnsmateriale i tilknytning til rentebeslutningen i forrige uke: https://www.norges-bank.no/pengepolitikk/Rentemoter/2018/rentemote-september-2018/

Redaksjonens merknad: Det Norges Bank her har publisert, er meget nyttig og god informasjon som de fleste bør lese. Sfm.no takker med dette for et raskt svar. Red.