Norges farligste vei

Publisert 2.5.2018
Av Terje Haugom MOD
Foto: Wikipedia

E-16 er hovedveien mellom Bergens-regionen og Østlandet, og et særdeles viktig samband. Ikke bare for personbiler, busser og pendlere av forskjellig slag, men også næringslivets trailere, godsbiler, lastebiler av alle typer. Det som dessverre er et faktum, er at strekningen Bergen – Voss er et mareritt av svinger, tunneler, og bratte overheng med stor rasfare – som stein, jord, og snø om vinteren.

I Stanghelle-området henger kampesteiner løst i fjellsiden, og truer både de veifarende og jernbanen – som går parallelt med veien de fleste steder – med fullstendig knusing, død og tragedie! Strekningen har Norges-rekord i ras, møte-ulykker, dødsulykker og tunnel-branner. At de tusener – som er nødt til å kjøre/reise denne strekningen hver dag til og fra jobb og skole – er livredde, er ikke så rart! Turistene er begynt å velge alternative veier – det ryktes i utlandet også.

Moderatene mener at gode veier, motorveier og trafikkmaskiner på Østlandet har fått nok – over lengre tid. Nå må Stortinget, regjeringen og Samferdsels-departementet forstå at E-16 Bergen – Voss må kraftig forseres på NTP fram til 1.plass! Moderatene har flere ganger foreslått en sammenhengende tunnel-trasé fra Trengereid til Bulken, – med på-/avkjøringer til Stanghelle, Dale, Bolstad og Evanger.

At dette tunnel-prosjektet vil koste – og ta sin tid, – er hevet over tvil. Men det vil være det beste og tryggeste alternativet for framtidens trafikk øst – vest. Egentlig burde det anlegges 2 parallelle tunnel-løp – som Fløyfjellstunnelen i Bergen, med rømningsdører mellom tunnelene – som EU krever. Men det MÅ startes opp nå! Å vente i 6 år er galskap! Moderatene anmoder myndighetene om å ta grep omgående!