Norges nye religiøse sekt?

Publisert 20.12.2019
Foto: Wikipedia/Tomas Ekstrøm

Å blande politikk og religion er en miks som kan eksplodere uten forvarsel. Siste skudd på stammen blant nye religiøse bevegelser i Norge, er uten tvil Miljøpartiet De Grønne. Bibelen er erstattet med et klima- og miljøprogram som synes å være Det Nyeste Testamente. Midlene denne lille menigheten bruker overfor den store flokk – altså oss andre – er pisk og trusler, alt i klima-målets navn. Paralleller til inkvisisjonen og gammel-kommunistene er lette å dra. Og partiet har fått mye mer oppmerksomhet i media enn de fortjener. Og det rare er, at trossamfunnet deres har vokst mer enn all fornuft tilsier.

MDG har nylig lagt fram sitt alternative statsbudsjett. Sjokkavgifter på fly og bilbruk er hovedgrepet. Dette innebærer en kraftig innskrenking av folks bevegelsesfrihet. Flyseteavgift på 300 kr innenlands, og 600 kr på utenlandsreiser. Drivstoffavgiftene skal som en begynnelse starte med ekstra 5 kr pr. liter. MDG vil øke «grønne avgifter» med 45 milliarder. Dette betyr en økning på minst 20.000 kr for en vanlig familie i året. For folk som er avhengig av bil, mener MDG at avgiftene skal oppfattes som en straff – fordi man ikke vil gå, sykle eller reise kollektivt. Partiet har ikke beregnet konsekvensene av det de legger opp til, men sier at dette er måten partiet vil nå klima-målet på i 2020 – som eneste norske parti med slikt opplegg. Målet helliger midlene.

Når vi som lesere møter nyheter som dette – som kommer fra medmennesker som er valgt av folket, og som politikere skulle fungere som folkets tjenere, og ikke herrefolk og maktmennesker, – er det naturlig for den observante leser å uttrykke sine meninger og reaksjoner gjennom et naturlig talerør, som avisene faktisk er. Det er ikke alle som er like begeistret for de såkalte «sosiale medier». Men så hender det dessverre ofte, at innlegg – som dette – ikke kommer på trykk, og at det virker som om et politisk kontroll-organ styrer den «frie» pressen, slik at innlegg som er kritisk til partier og deres politikk, ikke trykkes, eller «vingeklippes» før trykk. Ifølge vårt demokratis ytringsfrihet skal det være rom for slike ytringer, så lenge det ikke kan betegnes som injurierende. Sensur hører ikke hjemme her på berget!

Så, til alle nordmenn som ikke vil ha 20.000 kr ekstra å betale i året, og ikke vil ha begrensninger i sin bevegelsesfrihet – styr helt unna MDG, også i 2021!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.