Norsk barnevern: Pengesløs og angrep på ansatte

Publisert 5.11.2018
Illusfoto: Colourbox

Atter en gang og denne gangen i NRK på nett 31.10.2018, ved en Webjørn Espeland, er overforbruket (etter mott syn) i økonomi bevist igjen på barnevernsfronten. I 2017 ble det i private institusjoner estimert til en kostnad på 4 mrd. kroner, ja dere leste rett, fire milliarder kroner. Det er da stilt spørsmål ved om hvorfor ikke svært mye av denne summen, kunne vert brukt til å hjelpe foreldrene der foreldrene sliter? Spørsmålet er nok relevant i seg selv, men likevel så setter jeg spørsmålstegn ved denne enorme summen.

En Øyvind Håbrekke i «Tankesmia» er også i «spørsmålmodus» som dekker denne saken. Jeg spør da hvor store summer finner man ut som er brukt i 2018 når man etterser pengestrømmen, når vi fem milliarder? Det skulle ikke forundre mye. Penger slenges etter kyniske og pengegriske lykkejegere, som bruker barn som inntektskilde og atter en gang henger beviser som et sort slør over norsk økonomi på barnevernsfronten. Man blir både kvalm og «lynis» som en Farmen-deltaker fra TV2 sa det da han ”ble irritert over andre som ikke ville følge hans prinsipper” for et par år siden. Er det rart at andre land nå har fått Norge  i vrangstrupen??? Jeg har også sett at her er det kun pengene som teller…

En barnevernsansatt ble for kort tid siden angrepet på åpen gate i Stryn på vei hjem fra jobb. Hva sa jeg ikke om at slikt fikk man se og lese om når som helst i kjølevannet av norsk barneverns holdninger og væremåte. Samtidig så ser man også i forbindelse med Vinstra-drapet at barnevernet har tatt «den antatt siktede», slik politiet uttalte seg, så er gutten i en barnevernsinstitusjon. Jeg spør da om dette vil bedre situasjonen for saken?

Drap eller annen form for kriminell aktivitet skal jo ikke forekomme, men så har da dette skjedd før, jfr. Sørlands-senteret friskt i minne. Har barnevern lært av det? Som om det ikke er nok, så har vi saken fra Små Enheter i Asker også i tankene nå. Det ser ut for at norsk barnevern aldri tar lærdom av feil som er begått under noen omstendighet. Jeg tror ikke at det på Vinstra heller tas noen lærdom av barnevernet og institusjoner – i samarbeid, og uansett hvordan man snur denne saken! Uansett hva denne gutten hadde av eventuelt motiv eller ikke noe motiv i det hele tatt, så vil ikke institusjon hjelpe, snarere tvert imot.

Ellinor Nerbø