Norsk bistand er på ville veier

Publisert 24.10.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det norske bistandsbudsjett har årlig de siste årene vært på langt over hele 40 milliarder kroner. Og pengestøtten på dette budsjettet blir selvsagt ikke mindre år for år. Bistandsbudsjettet i norske milliarder øker jevnt og trutt: Helt uten styring og kontroll – noe Riksrevisjonen gang på gang har påpekt og advart Stortinget og ulike regjeringer imot.

For 2023 er forslaget til statsbudsjettet fra Støre og Vedum på hele 43.8 milliarder kroner – og dette er en økning på hele 2,5 milliarder kroner, sammenlignet med vedtatt og saldert budsjett for bistands rekord året 2022.

Og dette skjer samtidig som nordmenn i hele Norge – som har sparepenger nå må slakte «sparegrisen» for å betale prisen for de helt unødvendige sterkt økende prisene på: Medisiner, strøm, rente, økte matvarepriser og mosterpriser på diesel og bensin. Og dette er dessverre en helt ønsket politikk fra herrene Støre og Vedum. Er det mulig sier vi i Demokratene?

Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri som går til et utall av land, herunder romfartsnasjonene Kina og Ind. Uavhengige utredninger viser at anvendelsen av midlene ikke hjelper – og så langt har ingen land kommet seg ut av fattigdom gjennom Norsk bistand.

Ja, Demokratene vil redusere det norske bistandsbudsjettet kraftig – og heller bruke bistands milliardene på nordmenn som sliter samt katastrofehjelp. Og bare så det er sagt – i den grad Norge skal yte bistand må vi stille klare krav om: Menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet. Og selvsagt må all økonomisk hjelp fra Norge automatisk stoppes uten opphold – når misbruk av norsk bistand oppdages.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene