Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Publisert 10.6.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det norske bistandsbudsjett i 2023, var på hele 58,6 milliarder kroner  – Pluss pluss. Og dette budsjettet øker dessverre årlig jevnt og trutt helt uten styring og kontroll. Bistanden har blitt en egen industri som går til et utall av land, herunder romfartsnasjonene Kina og India. Uavhengige utredninger viser at anvendelsen av midlene er lite effektiv, lite gjennomsiktig, og så langt har ingen land kommet seg ut av fattigdom gjennom bistand.

Jeg er skeptiske og sterkt kritisk til hele konseptet rundt bistand, ettersom det i praksis er vanskelig å gi bort store mengder penger, uten samtidig å intervenere i andre lands maktforhold, og/eller skape grunnlag for korrupsjon. Slik jeg ser det, fungerer norsk bistand som en form for økonomisk kolonialisme. Opprettelsen av Sør-Sudan er et «skrekk-eksempel» på dette.

Jeg vil derfor redusere det norske bistandsbudsjettet drastisk, og fokusere noen av midlene på katastrofehjelp i stedet. I den grad Norge i det hele tatt skal yte bistand, må Norge stille betingelser om: Menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet. Land som mottar hjelp fra Norge skal og må alltid samarbeide om returnering av sine statsborgere fra Norge.

Kleppelista  vil også rettmessig stille krav til at landene jobber med sin befolkningsvekst, utslipp av plast i havet og andre forbedringsmuligheter. Ingen hjelp bistand eller katastrofehjelp uten klare mål og streng oppfølging. Korrupsjon ifm økonomisk hjelp, skal avdekkes og straffes. Videre må  all økonomisk hjelp fra Norge stoppes uten opphold. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Kleppelista i Agder