Norsk bistand på ville veier

Publisert 7.2.2024
Foto: Colourbox

Visste du at det norske bistandsbudsjett årlig er på over hele 40 milliarder kroner og som år for år øker jevnt og trutt: Helt uten styring og kontroll, noe Riksrevisjonen gang på gang har påpekt og advart Stortinget og ulike regjeringer imot?

Dette skjer i en dyrtid der nordmenn flest sliter med sjokkpris på strøm, høyere rente, økte matvarepriser og mosterpriser på diesel og bensin. Og dette er en ønsket politikk fra AP-Støre og SP-Vedum, med god støtte av det store flertallet av politikere og politiske partier på stortinget.

Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri som går til et utall av land, herunder romfartsnasjonene Kina og India. Uavhengige utredninger viser at anvendelsen av midlene ikke hjelper og så langt har ingen land kommet seg ut av fattigdom gjennom Norsk bistand.

Ja, jeg vil redusere det Norske bistandsbudsjettet kraftig og heller bruke bistands milliardene på nordmenn som sliter samt katastrofehjelp til trengende. Og bare så det er sagt i den grad Norge skal yte bistand må vi stille klare krav om: Menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet. Og selvsagt må all økonomisk hjelp fra Norge automatisk stoppes uten opphold, når misbruk av norsk bistand oppdages.

Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand