Norsk rettspraksis

Publisert 1.7.2022
Foto: Sfm.no

Look to USA! Og da mener jeg IKKE den liberale våpenloven, og IKKE dødsstraff som mange av USAs stater fremdeles har. Men derimot den rettspraksis, der straffedømte får en straff som står i et rettferdig forhold til den forbrytelse som er begått. Straffer folk flest synes er rettferdig og fortjent.

Norsk straffeutmåling – inkl. prøveløslatelse og strafferabatt – er veik, tannløs, og virker ikke avskrekkende på andre kriminelle. I USA betyr livsvarig faktisk livsvarig. Massedrap, drap, voldtekt, blind vold o.l. får straffer som virker preventivt på likesinnede. Det å beskytte samfunnet mot de verste blant oss, blir tatt på alvor i USA.

Hadde Norge hatt samme system som i USA, ville tragedier som den på Utøya og forleden dag midt i Oslo sentrum resultert i straffe-utmåling samfunnet ville akseptert fullt ut. Det norske samfunn er ikke tjent med at ytterliggående ekstremister – uansett politisk eller religiøs bakgrunn – får gå fritt omkring og skyte folk de ikke liker.

Den som tar liv med fullt overlegg, skal miste friheten livet ut – av hensyn til andre menneskers sikkerhet. Og husk – det kryr av våpen blant norske kriminelle. Hørt om Internett og «sosiale medier»?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.