Norsk styringsrett til salgs?

Publisert 26.3.2018

Av Terje Haugom MOD
Politisk kommentator
Arkivfoto: Sfm.no

Norsk handel med utlandet går begge veier, i varer og tjenester. Dette har norske myndigheter både kontroll og oversikt over. Det er litt annerledes når det er tale om å sende råderett, styringsrett og myndighet over viktige, norske ressurser ut av landet, f.eks. norsk energi til EU.

Med stemmerett i ACER vil Norges innflytelse være større, men også dette medfører å avgi styringsrett. EL og IT Forbundet mener det i realiteten kan være snakk om en reell myndighetsoverføring til et overnasjonalt organ, og mener dette må utredes nærmere og eventuelt behandles etter Grunnlovens § 115, med krav om tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Mange nordmenn spør seg: Er dette forsvarlig norsk politikk? Hva om uoverens-komster eller kriser oppstår? Hvordan vil det virke på strømprisene til norske forbrukere? Og dersom det blir tørre vintre og lite snø til å forsyne magasinene med? Hva med mobilisering og evt. krig? Hva kan da skje med energibehovet i Norge? Er den avtale som skal inngås 100 % trygg og vanntett for Norge, i henhold til Norges Grunnlov, og kommende generasjoner? Våre folkevalgte anmodes om å tenke seg meget godt om, før de handler!