Norsk Transportplan og E-16!

Publisert 15.9.2017

Av Terje Haugom MOD
Foto: Wikipedia

Det er vel og bra at H, FrP og Ap er så å si enige om de større prosjekter vedr. vei og bane. MEN – de MÅ få øynene opp for at ny tunnel- og veitrasé Trengereid – Voss langs E-16 og Vossebanen MÅ komme øverst som nr. 1 blant de prosjekter som er listet opp i gjeldende NTP (Norsk Transport Plan)!

2022 er altfor seint! Tragedier – enn si katastrofer – på viktigste forbindelsen Vest – Øst vil være et utilgivelig faktum lenge før 2022! Ny E-18 gjennom Bærum, og ny E-6 i Hamar-området, på flate Østlandet, – og det lenge før dødsstrekningen E-16 på Vestlandet, er hårreisende feil prioritering! Ingen kampesteiner eller stein- og snøras truer hverken i Bærum eller ved Hamar!

Uansett hvem som innehar vervet som samferdselsminister etter valget: Forstå alvoret i situasjonen, få Stortinget med, og omprioriter rekkefølgen som er vedtatt! Østlandet har sannelig fått mer enn nok i pose og sekk! Nå er det Vestlandet som SKAL prioriteres! Og det snarest, før Ekspress-toget og en full skolebuss blir knust på f.eks. Stanghelle! Det er de nyvalgte på Stortinget som blir sittende med ansvaret, inkl. ministeren! Våkne opp, dere som sover!