Det norske flagg er vår nasjons adelsmerke!

Publisert 27.10.2017

Foto: Colourbox

Vårt kjære flagg har felles motiv med alle de nordiske land: Korset. Det forteller alt om hvilket verdigrunnlag Norge bygger på, historisk og kulturelt. Norge har vært en kristen nasjon i tusen år, og det har nordmenn all grunn til å være stolte av. Kristendommens tette bånd til kirke og samfunn har på sin gode og nestekjærlige måte satt sitt preg på folk og land, og da undres man ikke hvorfor vi har et så godt land å bo i!

Vårt flagg er vårt adelsmerke, og skal bestå slik det er – til evig tid! Vårt riksvåpen har en kronet løve som motiv. Det er et flott motiv og merke i sin helhet, og alle statens organer, etater og kjøretøy er merket med dette fine riksvåpenet. En del av dem som har fått innpass til Norge i de senere tider, ønsker å endre disse symbolene. Fordi de nyankomne enten ikke er kristne, eller har andre uakseptable grunner for å ønske forandring på flagg og riksvåpen.

Det disse gjør med å fremme slike ønsker, er verre enn å legge dynamitt under Dovrefjell, eller sage ned Kongebjørka! Det er så utilgivelig frekt, at de bør fratas alle de rettigheter de har fått her, og i stedet dra hjem igjen. Slike ting er hellig, for nordmenn!
Vi vet at våset ikke bare er produsert av muslimer, men også våre egne venstreradikale! Historieløse skal helst gå stille i dørene

Jan-Ove Fromreide
Demokratene i Norge Hordaland