IRN: Norske muslimer er rystet over terrorangrepet i Oslo

Publisert ekstra 27.6.2022
Kilde og foto: Mynewsdesk
Pressemelding fra Islamsk Råd Norge

Norske muslimer er rystet over det grufulle terrorangrepet i Oslo natt til lørdag. Våre kondolanser og dypeste medfølelse går til de skadede og pårørende. Politiet vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Som paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn fordømmer IRN angrepet på det sterkeste og tar totalavstand fra drap på uskyldige menneskeliv.

Opplysninger som har kommet til nå tyder på at angrepet var rettet mot det homofile samfunnet. IRN tar sterk avstand fra homohat, og står sammen med resten av befolkningen i sorgen. Islam tillater ikke å ta livet av uskyldige mennesker – om de så er homofile eller heterofile. Gjerningspersonens handling har ingen rot i islam og er fullstendig i strid med islamsk lære. Ingen norske muslimer slutter opp om slike handlinger. Angrepet er dessuten dypt bekymringsfullt all den tid vi vet at skeive er en av minoritetene i Norge som er mest utsatt for diskriminering og fordommer. Dette angrepet har dessverre skapt en frykt i det homofile samfunnet. Få andre enn muslimer vet hvordan det er å bli utsatt for stigmatisering, hatkriminalitet og terrorangrep, og hvilken frykt dette skaper blant oss. Vi har derfor stor empati med det skeive samfunnet. Homofile skal, i likhet med alle andre, føle seg trygge i Norge.

IRN er klare i fordømmelsen av angrepet. Samtidig ønsker vi å anmode om varsomhet i å kreve fra norske muslimer at de skal ta avstand fra gjerningspersonens terrorhandling – eller homohat – kun på bakgrunn av at de er muslimer. Det burde være unødvendig å påpeke i 2022, men den allmenne muslim skal ikke ansvarliggjøres for ytterliggående terroristers handlinger. Det burde være selvsagt at muslimer ikke støtter slike handlinger – eller homohat. Årene etter 9/11 har dessverre lært oss at muslimer kollektivt blir ansvarliggjort for enkeltpersoners handlinger og hvor skadelig det er når dette blir gjort. Vi synes derfor det er bekymringsfullt at terrorhandlingen av enkelte blir assosiert med muslimer og islam, og at de krever en unnskyldning fra det muslimske samfunnet. Som paraplyorganisasjon for norske muslimer er det vår jobb å påpeke dette, og det må vi få lov til å gjøre uten at det skal sås tvil om vår fordømmelse.

Det må dessuten være mulig å ha to tanker i hodet samtidig hvorpå man på den ene siden fordømmer angrepet, og på den andre siden kritiserer begrepsbruken rundt terrorangrepet. Etter at gjerningspersonens identitet ble kjent, har dessverre islam raskt blitt knyttet til forbrytelsen. PST kalte lørdag formiddag hendelsen «islamistisk terror», og Frankrikes president Macron fastslo på twitter at Matapour er en «islamistisk terrorist». Vi er i likhet med ekstremisme-forsker Lars Gule forundret over at man så raskt trekker slutninger om gjerningspersonens religiøsitet og politiske overbevisninger; særlig når Oslo-politiet senest lørdag kveld fastslo at de ikke kan si om det faktisk foreligger politisk motivert vold eller hatkriminalitet. Lars Gule kaller PSTs håndtering «flau», mens den siktedes forsvarer Elden advarer mot spekulasjoner omkring motiv. Det er ikke er lenge siden det ble skapt et feilaktig inntrykk av at den psykotiske Bråthen var motivert av islam da han drepte fem mennesker i Kongsberg. Han er nå dømt til tvungen psykisk helsevern. Her er vår pressemelding om Kongsberg-drapene.

Det vi foreløpig kan konstatere om gjerningspersonen er at han har et kriminelt rulleblad og en lang historikk med psykiske lidelser og medisinering. Han har utvist vold og trusler. Terroren han står bak har ingen forankring i islamsk teologi, og vitner om en fundamental kunnskapsløshet om islamsk lære. Hvis Matapours voldsaksjon var motivert av homohat oppfordrer vi til å omtale terroren som en «ekstrem homofiendtlig handling» snarere enn «islamistisk». Den siste betegnelsen skaper i allmennhetens sinn en assosiasjon mellom muslimers religion og voldshandlingen.

Det meldes om at Matapour har hatt kontakter i et ekstremt miljø som kan ha radikalisert han. Det er ingen tvil om at det er problematisk når sårbare individer oppsøker kriminelle eller hatefulle miljøer for å finne tilhørighet og fellesskap. Matapours eksponering for et slikt miljø kan ha medvirket til at han utviklet homohat. Svaret på homohat kan imidlertid ikke være andre typer hat, noe både statsminister Støre, AUF-lederen og den homofile muslimen Thee Yezen har påpekt. Alle som nå forsøker å så splittelse i det norske samfunnet bør kategorisk avvises. Istedet må vi forebygge at mentalt labile mennesker med en trøblete livshistorie og dårlige holdninger, oppsøker menneskerettsfiendtlige og voldssympatiske miljøer. Vi må forene krefter for å tilby sårbare mennesker arenaer hvor de kan finne mening og fellesskap, og ikke minst ruste opp psykiske helsetjenester, sosionomtilbud og andre hjelpeinstanser.

La oss fordømme selve handlingen, og ikke sette menneskegrupper opp mot hverandre.

Redaksjonens merknad: Samfunnsmagasinet har intet ansvar for noe innhold på de sider som IRN linker til i sin pressemelding. Red.