Norske pensjonister fortjener bedre

Publisert 9.9.2020
Foto: Colourbox

Pensjonistene har dessverre gjennom år etter år mistet kjøpekraft. Fakta er at fem av de siste årene har pensjonistene mistet kjøpekraft – denne nasjonale skammen kan ikke forsette lengre. Derfor må pensjonistene snarest få forhandlingsrett på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene.

Pensjonistene må snart få en forhandlingsrett på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene. Det er rett og slett ikke nok at pensjonistenes forhandling om regulering av folketrygdens grunnbeløp  i dag en bare en drøfting som gi tapt kjøpekraft. Derfor må  avkortningsregelen på 0,75 % fjernes.

Pensjonister skal og må ha samme lønnsvekst som yrkesaktive. Det er også viktig at avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboere også må fjernes helt. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene