Norske politikere fremmer antisemittisme!

Publisert 29.11.2019
Foto: Colourbox

Da USA nylig godkjente Israels utbygging i sine gamle kjerneområder Judea og Samaria (den såkalte vestbredden), startet både vår utenriksminister og Støre jamringen om «Israels ulovlige utbygging på såkalt okkupert område. Det er på høy tid at våre politikere tar seg tid til å lese litt historie før de begir seg ut på løgner om Israel og jødene, og endatil blander seg inn i Israelsk innenrikspolitikk!

Den falske myten om «Palestina» og fordrevne «palestinerne» som vel egentlig ble fremsatt av terrorkongen Yassar Arafat i sin tid, slukes som en sann historie. Så langt er det i første rekke venstrekreftene som har spredt løgnene og dermed fremmet antisemittisme, men nå henger altså også Høyre seg på hylekoret.

Israel besitter i dag bare en liten del av sitt mer enn 3000 år gamle territorium, som de gjennom tidene har blitt fordrevet fra – nettopp av dem som i dag prøver å innbille verden at de selv er fordrevet fra sitt oppdiktete land. Der har aldri i historien eksistert en nasjon ved navn Palestina og følgelig heller ikke et palestinsk folk! Palestina var et landområde uten status som egen stat, og der har derfor aldri eksistert noen palestinsk regjering.

Befolkningen i det tidligere Palestina-området, var en blanding av mange folkegrupper – fra kyprioter til arabere fra en rekke områder. Både jeg selv og mange andre har gjennom årene spurt disse Israel-haterne om de kan fremlegge navn på statsledere, årstall for grunnlegging og avvikling av den «palestinske» staten, hvor grensene gikk og hvilke myntenheter den hadde. Det har ingen kunnet opplyse om – selvsagt. Men de prøver likevel å holde liv i et eventyr.

Jeg vil minne om at også den sittende norske regjeringen, yter årlig millioner på millioner (hittil milliard-beløp!) til den såkalte palestinske staten og til falske skolebøker som har strøket Israel på kartene, og som lærer ungene at jøder kan drepes og skal fordrives. Det tillates nemlig i følge Koranen.

Det er blitt så grotesk at endatil krefter i Bergen Bystyre – med den tyskfødte lederen for SV i Bergen i spissen, er begynt å drive utenrikspolitikk i Bergen Rådhus – rettet MOT Israel! Han var nemlig en av dem som var med en av de skipene som Israel konfiskerte for noen år siden for mistanke om våpensmugling. SV i Bergen har blitt avvist m.h.t. å drive anti-Israelsk politikk i bystyret. Grunnen til at dette kom opp gjaldt visstnok å blokkere for visse innkjøp. Da kan det jo opplyses at hvis SV og deres allierte på venstresiden ikke vil bruke Israelsk utstyr, så kan de begynne med å kassere sine PC’er, mobiltelefoner, – la være å gå til tannlegen og nekte å bli innlagt på sykehus. Det meste av all denne elektronikken som i dag brukes innen bl.a. disse områder, er nemlig opprinnelig utviklet i Israel!

Nå må både Stortinget og lokale politiske krefter her i landet konsentrere seg om våre hjemlige problemer, i stedet for og helt klart fremme antisemittisme. Israels innenrikspolitikk raker ikke verden utenfor, – heller ikke Stortinget og Bergen Bystyre, – og det er fullt lovlig for enhver nasjon å bygge ut på sine egne legale områder. Det blir ikke mer sannhet av løgnene om det sterkt araber-dominerte FN også sprer svarte løgner om Israel! Det skulle være ganske klart hvilke krefter som har tatt over og viderefører jødehatet fra 1930-årene!

Wilfred Høsteland